Česká literatura 70, 2022/4

Číslo 4/2022 obsahuje tři studie, pět recenzí a zprávy ze tří konferencí.

Článek Ondřeje Koupila „Když dva dělají totéž“ analyzuje různé překlady epištoly Marsilia Ficina Veritas de institutione principis, porovnává je s latinskými originály i mezi sebou navzájem a identifikuje jejich překladatelské strategie. Jana Vrajová ve studii „Ideál v hávu dokumentarity“ reviduje obecně přijímané zařazení díla Terézy Novákové do dokumentárního realismu. Vychází z románu Děti čistého živého, na němž ukazuje, jak Nováková prostřednictvím přiznané práce s ústními a písemnými dokumenty konstruovala text odkazující k myšlence budování národa. Kamila Woźniak se ve studii „Fotografie a paměť v díle Milady Součkové“ zabývá odkazy na fotografie v autorčiných básnických a prozaických textech, jejími ekfrastickými popisy a práci s pamětí.

Číslo doplňuje pět recenzí aktuálně vydaných českých i zahraničních literárněvědných monografií a sborníků a tři referáty o aktuálně proběhnuvších literárněvědných konferencích.

Česká literatura 2022/4 online

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

 

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/4
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 126
Formát 14 × 20,8 cm