Česká literatura 70, 2022/1

Číslo 1/2022 obsahuje jednu studii literatuře starší a jednu literatuře moderní, přeložený teoretický text a recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

Studie Tomáše Havelky Solfernus: Zábavné dějiny spásy ve zpracování Václava Hájka z Libočan se zabývá Hájkovou adaptací zásadního „pekelného románu“. Josef Vojvodík si ve studii Básník jako oběť, svědek i žalobce klade otázku možností a limitů uchopení dějin prostřednictvím básnické skladby. V rubrice Text otiskujeme úvahu Ryszarda Nycze o novohumanitních vědách s předmluvou Anny Gnot. Součástí čísla je bibliografie předchozího ročníku a soupis obhájených bohemistických dizertačních prací.

– obsah čísla 2022/1

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

— webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 70, 2022/1
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Formát 14 × 20,8 cm