Česká literatura 69, 2021/6

Číslo 6/2021 věnuje jednu studii literatuře devatenáctého století, jednu literatuře současné a jeden text teorii.

Martin Z. Pokorný věnuje studii symbolickému významu motivu hvězd a jisker v Máchově Máji. Veronika Košnarová se ve své studii pokouší charakterizovat specifika poeticko-hudebních kompozic ŠkrábaniceZaškrábnutí Jaromíra Typlta a Michala Rataje s důrazem na autorský vklad Jaromíra Typlta. Soudobému stavu a perspektivám intermediálních studií se věnuje text Alice Jedličkové a Stanislavy Fedrové. Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

Obsah čísla 2021/6

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 69, 2021/6
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 130
Formát 14 × 20,8 cm