Česká literatura 69, 2021/5

Číslo 5/2021 sestává z jedné máchovské studie a bloku statí k výročí Jana Mukařovského a Vladislava Vančury. Michal Charypar ve své studii zkoumá ohlas díla K. H. Máchy v literární publicistice po roce 1858. Jubilejní blok obsahuje čtyři kratší studie: Ondřej Sládek sleduje Mukařovského reflexi V. Vančury, Jiří Holý popisuje Vančurovy estetické názory, Bohumil Fořt píše o vztahu Mukařovského a L. Doležela k Vančurově dílu, Jiří Poláček se věnuje vývoji Mukařovského názorů na Vančurův román Konec starých časů.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

obsah čísla 2021/5

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 69, 2021/5
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 134
Formát 14 × 20,8 cm