Česká literatura 69, 2021/4

Číslo 4/2021 obsahuje tři studie a jeden rozhled: historickou studii Eduarda Burgeta o pojmu „šedá zóna“, jak krystalizoval v sedmdesátých a osmdesátých letech, terminologickou a žánroslovnou studii Lenky Jungmannové o vztahu pojmů „rozhlasová hra“ a „rozhlasová inscenace“ a studii o současné české instapoezii (tj. poezii publikované na sociálních sítích) Karla Pioreckého. Rozhled Jana Malury vsazuje kramářskou píseň do koordinát „lidové“, „populární“ a „regionální“ literatury.

Číslo dále obsahuje recenze aktuálně vydávaných knih o oblasti literární vědy a zprávy o aktuálním dění v oboru.

obsah čísla 2021/4

 

Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR. Je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém jazyce, vychází šestkrát ročně.

webové stránky časopisu Česká literatura

Specifikace
Název Česká literatura 69, 2021/4
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 115
Formát 14 × 20,8 cm