Česká literatura 69, 2021/1

Studie

Autonomizace české literatury
Historické vymezení události a zkoumání jejího průběhu na příkladu kritiky
Martin Hrdina

Verš raného Karla Tomana
Robert Kolár

Texty

Jurij Lotman Revisited
Libuše Heczková — Klára Koudelková

Tři studie z kulturní sémiotiky
— Mluvená řeč v historicko-kulturní perspektivě
— Ke konstrukci teorie vzájemného působení kultur. Sémiotický aspekt
— Text a struktura publika
Jurij M. Lotman

Recenze

Václav Petrbok, Václav Smyčka, Matouš Turek, Ladislav Futtera: Jak psát transkulturní literární dějiny?
Ingeborg Fialová-Fürst

Richard Müller — Tomáš Chudý et al.: Za obrysy média. Literatura a medialita
Mariana Prouzová

Jan M. Heller: Obraz druhého v českém cestopise 19. století
Veronika Faktorová

Marta Hradilová — Andrea Jelínková — Lenka Veselá (edd.): Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku
Kateřina Smyčková

Karel Josef Pleskač: Život na Měsíci. Fantastický obraz
Tomáš Horváth

 

Kronika a glosy

Informatorium

Specifikace
Název Česká literatura 69, 2021/1
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 152
Formát 14 × 20,8 cm