Česká literatura 68, 2020/5

Studie

Reflexe antisemitismu v meziválečných prózách Egona Hostovského
Milan Hanyš

Příbuzenství v pohybu
Reprezentace adopce v současné české próze
Marcin Filipowicz

Čtenářská kultura
Pokus o vymezení
Jiří Trávníček — Grzegorz Nieć

Diskuze

Vysvětlení… Ad Kristina Andělová: „Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách?“
Pavel Janoušek

Recenze

Michael Špirit: Textologie dnes
Jiří Pelán

Tomáš Kubíček: Řád tvaru
Lukáš Holeček

Jan Novák: Kundera. Český život a doba — Jean-Dominique Brierre: Milan Kundera. Život spisovatele
Petr Šámal

Claire Madl, Petr Píša, Michael Wögerbauer: Buchwesen in Böhmen 1749–1848
Petr Mašek

Angelo Maria Ripellino: Dějiny současné české poezie
Jiří Trávníček

Svatava Urbanová: S holokaustem za zády
Danuta Muchová

Marek Lollok: Kritika v pohybu
Klára Soukupová — 623

 

Kronika a glosy
Informatorium

Specifikace
Název Česká literatura 68, 2020/5
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2020
Počet stránek 156
Formát 14 × 20,8 cm