Heterologica

Bohumil Fořt (ed.), Bohumil Fořt (přel.), Magdalena Konečná (přel.), Eva Sládková (přel.)

Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky a sémiotiky, vzbuzuje již více než půl století zájem mnoha odborníků z nejrůznějších vědních odvětví.

Heterologica jsou toho zřejmým důkazem: shromažďují studie čtrnácti domácích a zahraničních badatelů. V první části knihy jsou to příspěvky týkající se Doleželova lingvistického a poetologického zkoumání, druhá část se soustřeďuje na problematiku teorie fikčních světů, k jejímuž založení a systematizaci Lubomír Doležel přispěl zásadním způsobem. Cílem autorů těchto prací bylo poukázat na vliv a přínos Doleželova díla v oblastech jejich vlastního odborného zájmu: v rámci lingvistiky, logiky, teorie literatury, naratologie, ale také filmových a divadelních studií. Heterologica vycházejí u příležitosti Doleželova významného životního jubilea.

Specifikace
Editoři Bohumil Fořt
Překladatelé Bohumil Fořt,
Magdalena Konečná,
Eva Sládková
Název Heterologica
Podtitul Poetika, lingvistika a fikční světy
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2012
Počet stránek 334
Formát 13,5 × 21 cm
ISBN 978-80-85778-88-5