Badatelské zaměření

Středověká literatura, pozdně středověká historiografie, polemiky, gender history, překladatelství z francouzského jazyka

Studium

2010–2017 Doktorské studium, cotutelle: Univerzita Karlova – Sorbonne Université, obor: české dějiny – histoire médiévale
2007–2010 Magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: historie – francouzská filologie
2007 Bakalářský titul, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: historie – francouzská filologie
2006–2007 Université de Provence Aix–Marseille, Erasmus: historie – francouzská filologie
2004–2005 Université dʼOrléans, obor: francouzský jazyk a literatura
2003 Bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: historie – francouzská filologie

Zaměstnání

Od 2020 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2018–2019 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin: postdoc
2016–2017 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra historie
Od 2015 CERGE-EI – FHS UK: výuka v rámci programu UPCES)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Soukupová, V. 2021. La construction de la réalité historique chez Jean Froissart. Lʼhistorien et sa matière. Honoré Champion, Paris.

Kapitoly v knihách

Soukupová, V. 2022. Allegory in Service of Gendered Body Politics: Kingdom of Bohemia in a Time of Crisis. In: Rywiková, D. – Antonín Malaníková, M. (eds.), Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe. Lanham, Lexington Book, 129-159.

Články

Soukupová, V. 2023. Eschatologie a spása v bohemikálních sporech duše s tělem. Česká literatura 71(2), 145-176. DOI: 10.51305/cl.2023.02.01

Soukupová, V. 2021. První staročeský spor duše s tělem a pojetí spásy v kontextu středověké mariánské zbožnosti. Listy filologické Roč. 144, 3/4 (2021), 365-404.