Badatelské zaměření

Korespondence Jakuba Demla

Studium

2010 Bohemistika a historie (FF UK Praha: Mgr.)

Zaměstnání

od 2014 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2016. Čtenáři rozmetené básně (komentář). In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 285-337.

Články

Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.) 2022. Z listů Theodora Lessinga a Jakuba Demla (1925–1933). Slovo a smysl 19(40), 151-156.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2022. Práce na postupu – Puzzle. Jak nově objevené a složené rukopisy mění obraz Demlova díla. Česká literatura 70(5), 525-559. DOI: 10.51305/cl.2022.05.01

Kořínková, Š. – Staňková, V. 2018. Inspirace, spolupráce a polemiky v korespondenci Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Česká literatura 66(3), 359-394.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2019. Neznámé březinovské rukopisy ve fondu Jakuba Demla v LA PNP Praha. In: Vrabcová, E. (ed.), Otokar Březina 2018. Praha, Togga, 55-78.

Ediční práce

Kořínková, Š. et al. (ed.) – Müllerová, E. 2022. Jakub Deml a Jaroslav Durych. Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) – Mocek, M. 2022. Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) 2018. Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.) 2016. Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. – Davidová, E. – Žehrová, L. (eds.) 2014. Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha.