Badatelské zaměření

Korespondence Jakuba Demla

Studium

2010 Bohemistika a historie (FF UK Praha: Mgr.)

Zaměstnání

od 2014 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2016. Čtenáři rozmetené básně (komentář). In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 285-337.

Články

Kořínková, Š. – Staňková, V. 2018. Inspirace, spolupráce a polemiky v korespondenci Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Česká literatura 66(3), 359-394.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2019. Neznámé březinovské rukopisy ve fondu Jakuba Demla v LA PNP Praha. In: Vrabcová, E., Otokar Březina 2018. Praha, Togga, 55-78.

Ediční práce

Iwashita, D. et al. (ed.) 2018. Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.) 2016. Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. – Davidová, E. – Žehrová, L. (eds.) 2014. Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha.