Badatelské zaměření

bibliografie, literární samizdat

Studium

2012 Český jazyk a literatura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)

Zaměstnání

od 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR (bibliografka)
2010–2015 Knihovna Václava Havla (archivářka)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Romanová, G. 2014. Příběh edice Expedice. Knihovna Václava Havla, Praha.

Kapitoly v knihách

Romanová, G. 2021. Škvorecký, Josef (1924-2012). In: Delsol, C. – Nowicki, J., La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 839-840.

Články

Romanová, G. 2020. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy?. Knižnica 21(3), 31-36.

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Romanová, G. 2019. Kdo byl Spytihněv Sojka-Ořešník. Danny listopad (2019), 25-27.

Romanová, G. – Malínek, V. 2019. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura 67(5), 772-774.

Romanová, G. 2016. (Nejen) o bibliografii samizdatu. Česká literatura 64(6), 949-952.

Romanová, G. – Blumfeld, S. – Sax, P. 2013. Sado-Maso: undergroundový časopis v textech, rozhovorech, obrazech, dokumentech a bibliografii. Revolver Revue 28(92), 151-194.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Romanová, G. 2018. From Prague Spring to Samizdat - Freedom Lost and Found Again in Literature. In: . .

Ediční práce

Glanc, T. – Romanová, G. (eds.) 2018. Samizdat Past & Present. Karolinum Press, Praha.