Badatelské zaměření

literární lexikografie, česká próza po roce 1945

Studium

1990–1995 Filosofická fakulta Masarykovy university (Mgr.)
1993 University of Kent, Canterbury, GB (stáž)
1996–2005 Filosofická fakulta Masarykovy university (Ph.D.)
2007 Filosofická fakulta Masarykovy university (PhDr.)

Zaměstnání

1996–2002 Filosofická fakulta Masarykovy university
2002– Ústav pro českou literaturu AV ČR

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2006. Bibliografie Josefa Škvoreckého : Sv. 2. Česky publikované ohlasy, divadlo, film, televize, rozhlas (k 31.12.2004). Literární akademie, Praha.

Kapitoly v knihách

Přibáňová, A. 2022. Nakladatelka Santnerová, její manžel a čtenáři. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 149-155.

Přibáňová, A. 2021. Dvakrát z ráje. In: Přibáň, M. (ed.), Povídky z Rajského údolí, Pulchra. Praha, Books and Cards, 177-187.

Přibáňová, A. – Přibáň, M. 2018. Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak samizdat and the competition with other exile publishers. In: Glanc, T. – Romanová, G. (eds.), Samizdat Past & Present. Praha, Karolinum Press, 161-172.

Přibáňová, A. 2018. Úvodem. Kapitola IV. K ekonomické stránce výroby samizdatu. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 54-61.

Přibáňová, A. 2016. První americký román Josefa Škvoreckého. In: Scherzo capriccioso. Praha, Books and Cards, 413-420.

Přibáňová, A. 2016. Kratochvilovo Brno funkcionalistické. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 135-142.

Přibáňová, A. 2013. Opus magnum z Nového světa. In: Škvorecký, J. (ed.), Nevěsta z Texasu. Praha, Books and Cards, 475-480.

Přibáňová, A. 2012. Linda Hutcheonová: narcistní narativ: paradox metafikce. In: Macura, V. – Jedličková, A. (eds.), Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 334-342.

Články

Přibáňová, A. 2020. Czech Samizdat Archives – the Past and the Present. Poznańskie studia slawistyczne -, č. 19 (2020), 101-115. DOI: 10.14746/pss.2020.19.4

Přibáňová, A. 2016. K petličnímu nevydání Kratochvilova Medvědího románu. Česká literatura 64(6), 906-916.

Přibáňová, A. 2012. Usnul jsem, nic se mi nezdálo: Vzpomínka na spisovatele, kterému stojí za to poděkovat. Host 28(3), 19-23.

Přibáňová, A. 2012. Počátky Konce nylonového věku aneb Smutek v zemi socialismu. Česká literatura 60(4), 543-555.

Přibáňová, A. – Přibáň, M. 2011. I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione. eSamizdat 2010/2011, č. 8 (2011), 233-238.

Přibáňová, A. 2011. Bolest, před níž neunikneš do hloubky ani do dálky: O smrti otce a synovském vztahu v nové české próze. Host 27(5), 24-28.

Přibáňová, A. 2010. Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Česká literatura 58(1), 103-119.

Přibáňová, A. 2009. Nalezeno v překladu: Anglické verze Škvoreckého románů Příběh inženýra lidských duší a Scherzo capriccioso. Bohemica Olomucensia 1(2), 158-164.

Přibáňová, A. 2007. Od románu o psaní k románu v přímém přenosu : Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivních románech. Česká literatura 55(4), 453-478.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Přibáňová, A. 2021. Ota Filip – člověk ve spárech dějin (Sedmý životopis: autobiografický román mezi zpovědí a obhajobou). In: Pamięć. Monografia. Lublin, Norbertinum, 379-386.

Ediční práce

Přibáňová, A. – Přibáň, M. (eds.) – Škvorecký, J. 2013. Nevěsta z Texasu : romantický příběh ze skutečnosti. Books and Cards, Praha.

Přibáň, M. – Přibáňová, A. (eds.) – Škvorecký, J. – Dorůžka, L. 2011. Na shledanou v lepších časech. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989). Books and Cards S. G. J. Š, Praha.

Přibáň, M. – Přibáňová, A. (eds.) – Škvorecký, J. – Zábrana, J. 2010. Jak je ve větě člověk. Books and Cards, Praha.

Přibáň, M. et al. (ed.) 2004. Bibliografie Josefa Škvoreckého: Sv. 1. Česky publikované dílo. Literární akademie, Praha.