Badatelské zaměření

Kvantitativní a korpusová versologie; stylometrie

Studium

2019 Matematická lingvistika (FF UK v Praze: Ph.D.)
2012 Teorie literatury (FF UP v Olomouci: Ph.D.)
2009 Česká filologie (FF UP v Olomouci: Mgr.)
2007 Česká filologie (FF UP v Olomouci: Bc.)

Zaměstnání

od 2020 Universität Basel
od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Akademické funkce

od 2018 Plotting Poetry (ADHO) Steering Committee
od 2014 Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies
od 2013 Pražský lingvistický kroužek

Ocenění

2016 Prémie Otto Wichterleho
2015 Visegrad Group Academies Young Researcher Award
2015 SCIAP - soutěžní přehlídka popularizace vědy

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Plecháč, P. 2021. Versification and Authorship Attribution. Institute of Czech Literature – Karolinum Press, Prague. DOI: 10.14712/9788024648903.1

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. – Říha, J. 2013. Úvod do teorie verše. Akropolis, Praha.

Kapitoly v knihách

Bories, A. – Fabo, P. – Plecháč, P. 2022. The Polite Revolution of Computational Literary Studies. In: Bories, A. – Plecháč, P. – Fabo, P. (eds.), Computational Stylistics in Poetry, Prose, and Drama. Berlin, De Gruyter, 1-18. DOI: 10.1515/9783110781502-001

Plecháč, P. – Birnbaum, D. 2019. Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse. In: Plecháč, P. et al., (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague, Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 201-210.

Plecháč, P. 2018. A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry). In: Fidler, M. – Cvrček, V. (eds.), Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 79-95.

Plecháč, P. – Říha, J. 2014. Measuring Euphony. In: Vekšin, G. (ed.), Brikovskij sbornik 2. Metodologija i praktika russkogo formalizma. Moskva, Azbukovnik, 194-199.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Frequency of parts of speech in Adolf Heyduk’s poetry. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 133-144.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Automatyczna analiza wierzsa: punkt wyjścia. In: Sadowski, W. (ed.), Potencjał wiersza. Warzsawa, Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych ; Instytut Badań Literackich PAN, 273-280.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2011. Toward Automatic Analysis of Czech Verse. In: Scherr, B. – Bailey, J. – Kazartsev, E. (eds.), Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid, RAM-Verlag, 295-305.

Články

Plecháč, P. – Kolár, R. 2022. Metre and Semantics in the Poetry of Czech Post-Symbolists Accessed via LDA Topic Modelling. Studia Metrica et Poetica 9(1), 7-19. DOI: 10.12697/smp.2022.9.1.01

Šela, A. – Plecháč, P. – Lassche, A. 2022). Semantics of European poetry is shaped by conservative forces: The relationship between poetic meter and meaning in accentual-syllabic verse. PLoS ONE 17(4). DOI: 10.1371/journal.pone.0266556

Plecháč, P. – Cooper, A. – Nagy, B. – Šela, A. 2021. Beowulf single-authorship claim is unsupported. Nature Human Behaviour Roč. 5, 11. 11. (2021), 1481-1483. DOI: 10.1038/s41562-021-01222-5

Plecháč, P. 2021. Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An analysis based on most frequent words and most frequent rhythmic patterns. Digital Scholarship in the Humanities 36(2), 430-438. DOI: 10.1093/llc/fqaa032

Plecháč, P. 2021. On an Unknown Ancestor of Burrows’ Delta Measure. Interferences Litteraires Roč. 25, 24 10. (2021), 158-162.

Šeļa, A. – Plecháč, P. – Zelenkov, Y. 2020. Fenomen Baten'kova i problema verifikatsii avtorstva: mnogomernyy statisticheskiy podkhod k nereshennomu voprosu. Acta Slavica Estonica 12(2020), 131-165.

Místecký, M. – Čech, R. – Plecháč, P. 2019. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost 80(1), 27-38.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

Plecháč, P. – Bobenhausen, K. – Hammerich, B. 2018. Versification and authorship attribution. A pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry. Studia Metrica et Poetica 5(2), 29-54. DOI: 10.12697/smp.2018.5.2.02

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.

Plecháč, P. – Cantón, C. – Fabo, P. – Seláf, L. 2017. Plotting poetry: On mechanically enhanced reading, 5th–7th October, Basel, Switzerland. Studia Metrica et Poetica 4(2), 126-137. DOI: https://doi.org/10.12697/smp.2017.4.2.05

Plecháč, P. – Flaišman, J. 2017. Problém Barák: Neruda z pohledu současné stylometrie. Česká literatura 65(5), 743-769.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

Plecháč, P. 2016. Czech Verse Processing System KVĚTA: Phonetic and Metrical Components. Glottotheory 7(2), 159-174.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63(2), 236-246.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2(1), 107-118.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. La théorie du vers et le Cercle linguistique de Prague. Linguistique 2(50), 101-114.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Phonological and morphological means compensating for non-metricality in 19th-Century Czech Verse. Prace filologiczne 3 /6/, č. 1 (2013), 31-50.

Plecháč, P. 2012. Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Česká literatura 60(3), 398-408.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Maróthy, S. – Seláf, L. – Plecháč, P. 2021. Rhyme in 16th-Century Hungarian Historical Songs: A Pilot Study. In: Plecháč, P. – Kolár, R. – Bories, A. – Říha, J. (eds.), Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies. Prague, ICL CAS, 43-58. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580336.04

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Korpus českého verše. In: Hlaváčová, J. (ed.), Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách v humanitních vědách. Praha. Praha, Univerzita Karlova, 74-77.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2012. Teorie verše ve stopovém množství. In: Veřmiřovský, A. (ed.), Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun, 155-163.

Ediční práce

Bories, A. – Plecháč, P. – Fabo, P. (eds.) 2022. Computational Stylistics in Poetry, Prose, and Drama. De Gruyter, Berlin. DOI: 10.1515/9783110781502

Software

Plecháč, P. 2017. rhymeTagger.

Plecháč, P. 2015. Babel: konzolová aplikace pro SQL dotazování do korpusu českého verše.

Plecháč, P. 2014. Hex - klíčová slova v české poezii.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Korpus českého verše.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. – Říha, J. 2014. Cvičebnice k Úvodu do teorie verše.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Databáze českých meter.

Plecháč, P. 2013. Eufonometr.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Gunstick – databáze českých rýmů.

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.

Elektronické dokumenty

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.