Badatelské zaměření

Česká poezie 20. století a současnosti; literatura a nová média

Studium

1997–2003 PedF UK, magisterské studium v oboru Český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura (diplomová práce Mlčení Vladimíra Holana); 2004 rigorózní zkouška (PhDr.)
2004–2008 FF JCU, doktorské studium v Ústavu bohemistiky (disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století)

Zaměstnání

od 2005 interní doktorand, resp. vědecký pracovník Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR

Akademické funkce

2009-2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Piorecký, K. 2016. Česká literatura a nová média. Academia, Praha.

Piorecká, K. – Piorecký, K. 2014. Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Academia, Praha.

Piorecký, K. 2011. Česká poezie v postmoderní situaci. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Piorecký, K. 2021. Chalupecký, Jindřich (1910-1990). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 579-580.

Piorecký, K. 2021. Jirous, Ivan Martin (1944-2011). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 677-678.

Piorecký, K. 2021. Kolář, Jiří (1914-2002). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 700-701.

Piorecký, K. 2020. Mix kreativity, nahodilosti a tiché práce algoritmů. In: Miklica, T. – Poláček, D. – Coufal, T. – Toman, M. (eds.), Google poezie. Psáno našeptávačem. Brno, Backstage Books, 7-17.

Piorecký, K. 2019. Serialized Novels in the Context of Digital Publication. In: Suwara, B. – Pisarski, M. (eds.), Remediation: crossing discursive boundaries. Central European perspective. Berlin, Peter Lang, 147-174.

Piorecký, K. 2017. Literary work as a leisure activity: Amateur literary forums on the Czech internet. In: Carnicelli, S. – McGillivray, D. – McPherson, G. (eds.), Digital Leisure Cultures: Critical perspectives. New York, Routledge, 193-206.

Piorecký, K. 2016. SMS jako téma a prostředek zápisu literárního textu. In: Nekvapil, L. (ed.), Kultura psaní v dějinách. Pardubice, Univerzita Pardubice, 274-297.

Piorecký, K. 2015. Literární experiment v éře jedniček a nul. Konceptuální tendence v soudobé české literatuře. In: Buddeus, O. – Magidová, M. (eds.), Třídit slova: literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha, Praha: tranzit.cz, 2015, s. 224-247. ISBN 978-80-87259-34-4, 224-247.

Piorecký, K. 2014. Opatrná vitalita. Nové tendence v současné české poezii / Vorsichtige Vitalität. Neue Entwicklungen in der gegenwärtigen tschechischen Poesie. In: Buddeus, O. – Dietze, P. (eds.), Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie = Zeitgenössiche Poesie aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei. Anthologie. Berlin/Praha, Displej.eu/Psí víno, 104-117.

Piorecký, K. 2014. Recepce internetu v českých literárních časopisech. In: Suwara, B. (ed.), Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 71-95.

Piorecký, K. 2009. Česká poezie v roce krize. In: Šiktanc, K. – Piorecký, K. (eds.), Nejlepší české básně 2009. Brno, Host, 111-126.

Piorecký, K. 2008. Recepce Borkovcovy poezie v devadesátých letech. In: Gilk, E. – Neumann, L. (eds.), Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 247-256.

Piorecký, K. 2006. Dvě podoby spirituální poezie. In: Halamová, M. (ed.), Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama, 113-129.

Články

Husárová, Z. – Piorecký, K. 2023. Technological imagination as a source of the culture of neural networks. Ars Aeterna 15(2), 1-21. DOI: 10.2478/aa-2023-0007

Piorecký, K. – Škrabal, M. 2022. Otázka poetismů v jazyce dnešní lyriky prizmatem Korpusu současné poezie. Česká literatura 70(6), 657-677. DOI: 10.51305/cl.2022.06.01

Škrabal, M. – Piorecký, K. 2022. The Corpus of Contemporary Czech Poetry: A database for research on contemporary poetic language across media. Digital Scholarship in the Humanities 37(4), 1240-1253. DOI: 10.1093/llc/fqac013

Husárová, Z. – Piorecký, K. 2022. Reception of literature generated by artificial neural networks. World Literature Studies 14(1), 44-60. DOI: 10.31577/WLS.2022.14.1.4

Piorecký, K. – Husárová, Z. 2022. Na hranicích umění, kreativity a mýtu. K problematice prezentačních strategií syntetických textových médií. Slovenská literatúra 69(5), 499-514. DOI: 10.31577/slovlit.2022.69.5.5

Piorecký, K. 2021. Česká instapoezie. Několik poznámek k její kontextualizaci. Česká literatura 69(4), 477-507. DOI: 10.51305/cl.2021.04.03

Piorecký, K. – Malínek, V. 2020. Czech Literary Culture in the Post-Digital Era. Porównania 27(2), 267-288. DOI: 10.14746/por.2020.2.14

Piorecký, K. – Škrabal, M. 2020. Vícejazyčnost v současné české poezii. Několik úvodních postřehů z korpusové perspektivy. Slovenská literatúra 67(6), 568-583. DOI: 10.31577/slovlit.2020.67.6.4

Piorecký, K. – Husárová, Z. 2019. Tvořivost literatury v éře umělé inteligence. Česká literatura 67(2), 145-169.

Piorecký, K. 2018. Těžko se derou slova na rty vyschlé hněvem... Česká poezie na podzim 1938. Tvar 29(17), 8-9.

Piorecký, K. 2017. Česká literatura a kultura za protektorátu. Česká literatura 65(3), 482-485.

Piorecký, K. 2017. Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu. World Literature Studies 9(3), 66-78.

Piorecký, K. 2017. Poezie nenávisti (Fašizující verše včera a dnes). Tvar 28(19), 7-9.

Piorecký, K. 2017. Budoucnost je zdařený stroj. Obnovení víry v poezii jako místa společenské sebereflexe. Prostor 34(108), 94-100.

Piorecký, K. 2016. Zuzana Husárová: lyrika lidská i technologická. Flash Art 8(38), 40-43.

Piorecký, K. 2016. Elektronická literatura v Čechách a na Moravě aneb Jak se to stalo, že se nic nestalo?. Host 32(2), 34-39.

Piorecký, K. – Piorecká, K. 2016. Guerilla poetry(ing): Postdigitální hra ve veřejném prostoru?. Tvar 27(21), 14-15.

Piorecký, K. 2015. Literatura czeska i nowe media: wprowadzenie do tematu. ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura 16(30), 63-88.

Piorecký, K. 2015. Poezie a barbarství aneb básník v zuckerbergově galaxii. Tvar 26(13), 7.

Piorecký, K. 2015. Literatura, technologie, média: obrys metodologické rozpravy. Česká literatura 63(6), 833-834.

Piorecký, K. 2015. Literatura a digitální kultura: Potřebujeme digital literary studies?. Česká literatura 63(6), 935-949.

Piorecký, K. 2014. Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím. Mediální studia 8(2), 127-148.

Piorecký, K. 2013. "Before a poem is written" : Czech concrete poetry. Vlak Roč. 4, - (2013), 320-329.

Piorecký, K. 2013. Romány na pokračování v situaci digitálního zveřejnění. World Literature Studies 5 /22/, č. 3 (2013), 73-90.

Piorecký, K. 2013. Czeska literatura i nowe media. Ha!Art. Postdyscyplinarny magazyn o nowej kulturze 42(2013), 11-23.

Piorecký, K. 2013. Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem. Host 29(6), 21-25.

Piorecký, K. 2013. Milan Kozelka 2012 : terapie sémiotického rváče. Host 29(4), 47-51.

Piorecký, K. 2012. Česká literatura a nová média. Prolegomena k tématu. Česká literatura 60(6), 821-850.

Piorecký, K. 2012. Angažovaná poezie: souřadnice pojmu. Psí víno Roč. 16, 59/60 (2012), 23-29.

Piorecký, K. 2010. Proměny čtenářství v procesu remediace. Česká literatura 58(4), 490-501.

Piorecký, K. 2010. Resuscitace, nebo exhumace? Mladá poezie devadesátých let ve světle básnických manifestů. Host 26(6), 21-28.

Piorecký, K. 2009. Mezi útočištěm a útokem: Neúplný přehled současné české poezie. Tvar 20(2), 6-8.

Piorecký, K. 2009. Remediace literární lexikografie. Česká literatura 57(5), 711-721.

Piorecký, K. 2008. Kde začíná současnost?. Tvar 19(20), 6-6.

Piorecký, K. 2008. Mladá spirituální poezie devadesátých let. Česká literatura 56(1), 16-46.

Piorecký, K. 2008. William Shakespeare byl barovým pianistou : Věcná poezie Michala Šandy. Tvar 19(5), 8-9.

Piorecký, K. 2007. Dekonstrukce úspěchu : Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie. Tvar 18(10), 8-10.

Piorecký, K. 2007. Technika básnického portrétu : Petr Motýl a poetika věčnosti v mladé poezii 90. let. Tvar 18(18), 8-9.

Piorecký, K. 2006. Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura 54(6), 30-55.

Piorecký, K. 2005. Interiérová poezie: Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. let. Tvar 16(1), 4-5.

Piorecký, K. 2005. Dialogičnost Holanovy Noci s Hamletem. Aluze 9(3), 67-70.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Piorecký, K. 2015. Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii. In: Sjezd spisovatelů 2015. Sborník příspěvků. Brno, Host.

Piorecký, K. 2009. Čas bolesti: Tematizace času a dějinné situace v Holanově sbírce Bolest. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), V Macurových botách. Praha, Akropolis, 331-340.

Piorecký, K. 2008. Vlastní jména jako projev básnické věcnosti. In: Pastyřík, S. (ed.), Onomastika a škola 8. Hradec Králové, Gaudeamus, 331-340.

Piorecký, K. 2006. Holanova Noc s Hamletem. Poznámky k dialogičnosti básně. In: Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 170-179.

Piorecký, K. 2006. Interiérová poezie. Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. let. In: Novotný, V. (ed.), Rozprava o současné poezii. Plzeň, Západočeská univerzita, 108-114.

Software

Škrabal, M. – Piorecký, K. – Procházka, P. – Jeziorský, T. 2022. Korpus současné poezie.