Badatelské zaměření

Česká a slovenská literatura 20. a 21. století; populární literatura; dějiny komiksu; dějiny nakladatelství; lexikografie

Studium

1993–1998 FF UP, obor Teorie a dějiny dramatických umění
2014–2018 FF UP, Katedra bohemistiky

Zaměstnání

1992 Liaz Liberec
od 1999 ÚČL AV ČR
1999–2013 redaktor časopisu Tvar

Akademické funkce

Člen redakční rady časopisu Aluze a Slovenská literatúra
Člen redakční rady nakladatelství Academia

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jareš, M. 2022. Případ Clifton. Monografie jednoho sešitu. Academia, Praha.

Kořínek, P. et al. 2019. Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Čtyřlístek, Praha.

Jareš, M. – Mandys, P. 2019. Dějiny české detektivky. Paseka, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Bažantová, J. et al. 2017. Spořilov: komunita a její osobnosti. Prostor - architektura, interiér, design, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Kořínek, P. – Jareš, M. – Foret, M. 2015. V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Prokůpek, T. – Kořínek, P. – Foret, M. – Jareš, M. 2014. Dějiny československého komiksu 20. století. Akropolis, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janáček, P. – Jareš, M. 2003. Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha.

Kapitoly v knihách

Jareš, M. 2022. Doslov. In: Malý a velký Mefisto. Praha, XYZ, 205-212.

Jareš, M. 2022. Hokr, Josef. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 760-761.

Jareš, M. 2022. Holeček, František. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 771-772.

Jareš, M. 2022. Holečková, Ema. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 776.

Jareš, M. 2022. Holková, Marie. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 783.

Jareš, M. – Říhová, B. 2022. Holub, Miroslav. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 796-797.

Jareš, M. 2018. Kapitola V. Ke způsobu distribuce. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 62-66.

Jareš, M. – Mačas, D. 2018. Literární tvorba v Plzni v letech 1945-1990. In: Skála, A. (ed.), Dějiny města Plzně. Plzeň, Statutární město Plzeň, 804-828.

Jareš, M. 2018. O jiných cenách. In: Machala, L. – Damborská, A. (eds.), Cenová bilance 2015. Olomouc, Univerzita Palackého, 71-77.

Jareš, M. 2018. Literární soutěž Františka Halase a její knižní edice (2013–2016). In: Machala, L. – Franta, T. (eds.), Cenová bilance 2016. Olomouc, Univerzita Palackého, 22-32.

Jareš, M. 2017. Satira vnitřní a vnější. In: Antošíková, L. (ed.), Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia, 142-149.

Jareš, M. 2016. Zpráva o knize. In: Machulková, I. (ed.), Barvy. Praha, Dybbuk, 65-69.

Jareš, M. – Mačas, D. 2016. Nové tóny v plzeňské literatuře na počátku 20. století (1895-1918). In: Waska, K. (ed.), Dějiny města Plzně 2. Plzeň, Statutární město Plzeň, 663-676.

Jareš, M. 2015. Rozchod, trotle!. In: Schmarc, V. (ed.), Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 151-160.

Jareš, M. 2015. Kdo byl Mojmír Drvota a existoval vůbec?. In: Drvota, M. (ed.), Labyrint, aneb, Případ po případu. Praha, Dybbuk, 389-395.

Jareš, M. 2014. Nie je len jedna lyrika. In: Passia, R. – Taranenková, I. (eds.), Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava, Literárne informačné centrum, 179-197.

Jareš, M. 2014. Ediční poznámka. In: Čapek-Chod, K. (ed.), Větrník : román autoanalyticko-syntetický. Praha, Dauphin, 131-135.

Jareš, M. 2012. Littérature Austro-hongroise. In: Garnier, C. – Le Bon, L. (eds.), 1917. Metz, Centre Pompidou-Metz Editions, 187.

Jareš, M. 2012. Podzemím. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 128-151.

Jareš, M. – Přibáň, M. 2011. A verše, plynoucí jako na vodě, odplavují mé srdce kus po kuse. In: Michl, V. (ed.), Daleko je moje Tipperary. Praha, Libri prohibiti, 28-30.

Jareš, M. 2009. Autorské honoráře ve světle vzpomínek nakladatelů. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 145-150.

Jareš, M. 2009. A rodná zem mluví ve sněhových jazycích. In: Machulková, I. (ed.), Zamkni les a pojď. Brno, Host, 79-84.

Piorecká, K. – Jareš, M. 2008. Literární časopisy. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 64-78.

Med, J. – Jareš, M. 2008. Překladová literatura. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 107-116.

Blažíček, P. et al. 2008. Poezie. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 173-277.

Jareš, M. 2008. Ediční poznámka. In: Körner, V. (ed.), Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. Praha, Dauphin, 139-149.

Jareš, M. 2008. Ediční poznámka. In: Körner, V. (ed.), Život za podpis. Anděl milosrdenství. Praha, Dauphin, 225-242.

Jareš, M. 2007. Ediční poznámka. In: Körner, V. (ed.), Lékař umírajícího času. Praha, Dauphin, 324-334.

Jareš, M. 2007. Ediční poznámka. In: Körner, V. (ed.), Písečná kosa. Praha, Dauphin, 252-261.

Jareš, M. – Med, J. 2007. Překladová literatura. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 101-106.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 74-87.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 81-90.

Med, J. – Jareš, M. 2007. Překladová literatura. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 110-118.

Blažíček, P. et al. 2007. Poezie. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 157-257.

Jareš, M. 2005. Je hra hrou hře?. In: Denemerková, R.,A já pořád kdo to tluče. Brno, Petrov, 171-175.

Jareš, M. 2003. [Letošní ročník ceny Vladimíra Vokolka...]. In: Zoubek, L. (ed.), Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2003. Děčín, Městská knihovna, 3.

Jareš, M. 2003. Exilová literatura 1939-1945. In: Kratochvil, J. (ed.), Český a slovenský exil 20. století. Brno, Meadow Art, 69-71.

Jareš, M. 2002. Ediční poznámka. In: Jareš, M. – Körner, V.,Psí kůže. Kámen nářku. Praha, Dauphin, 3.

Jareš, M. 2000. Poezie střední Evropy. In: Vokolek, V.,Hercynský les. Olomouc, Periplum.

Články

Jareš, M. – Šidák, P. 2024. Popkulturní kolokvium k dílu Julese Verna. Česká literatura 72(1), 107-109.

Jareš, M. 2023. Králiky vidia ružové. Svět věcí a zvířat Jozefa Mihalkoviče. Slovenská literatúra 70(2), 205-212. DOI: 10.31577/slovlit.2023.70.2.7

Kořínek, P. – Jareš, M. – Holanová, M. 2023. Třikrát z české meziválečné populární literatury. Úvodem. Česká literatura 71(4), 459-463.

Jareš, M. 2023. Přepis jednoho zápasu. Václav Kubec. Piloti hrdinné letky (1933). Česká literatura 71(4), 475-485. DOI: 10.51305/cl.2023.04.04

Jareš, M. 2019. Dva kapitáni: Belan a Záruba. Případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány. Slovenská literatúra 66(3), 180-187.

Lukáš, M. (ed.) – Jareš, M. 2019. Literatura musí být nekorektní. S Michalem Jarešem o populáru, lovračích a sběvcích. A2 15(25), 6-7.

Klíčová, E. (ed.) – Janáček, P. et al. 2018. Česká literatura 2017: První bilance. Host 34(1), 16-26.

Klíčová, E. (ed.) – Hrtánek, P. et al. 2016. Postmoderní retro, básník v interiéru a literární koučink: první bilance: česká literatura 2015. Host 32(1), 10-22.

Jareš, M. 2016. Obrňte se trpělivostí. Danny (2016), 35-36.

Jareš, M. 2015. Brněnská výstava o samizdatu. Česká literatura 63(3), 492-494.

Kasal, L. – Škrabal, M. – Jareš, M. 2015. Blok do toho nemá co kecat. Tvar 26(12), 4-4.

Holanová, M. et al. 2015. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 63(5), 793-807.

Přibáň, M. – Jareš, M. 2015. Úvahy o samizdatu. Biblio 3(11), 20-21.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2014. Rok klasiků a neskutečných událostí. Host 30(1), 9-16.

Jareš, M. 2014. Zmrazeni severským ledovcem ; the situation of the Czech detective prose. Host 30(7), 21-23.

Davidová, E. et al. (ed.) 2013. Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura 61(3), 410-417.

Jareš, M. 2013. Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu. Slovenská literatúra 60(6), 455-461.

Jareš, M. 2013. Být sám sobě šaškem (Michal Habaj: Michal Habaj). Romboid, literárnokritický mesačník 48(8), 62-64.

Jareš, M. 2012. Z rozvalin, z bolesti. Romboid, literárnokritický mesačník Roč. 47, 5/6 (2012), 73-75.

Jareš, M. 2011. Neznámý známý člověk?. Česká literatura 59(4), 572-577.

Správcová, B. – Jareš, M. (eds.) – Piorecký, K. 2010. Vystrkovat tykadla ven!. Tvar 21(1), 4-5.

Jareš, M. (ed.) – Med, J. 2010. Druhá republika byla důsledkem sociální krize. Tvar 21(17), 1, 4-5.

Jareš, M. – Prokůpek, T. 2010. Dobrý voják Švejk a komiks. Česká literatura 58(5), 607-625.

Jareš, M. 2010. Strážayova Palina. Slovenská literatúra 57(4), 331-342.

Jareš, M. (ed.) – Janáček, P. 2010. Jedna otázka pro: Pavla Janáčka. Tvar 21(4), 3-3.

Jareš, M. 2009. Rozpolcenost a bezradnost: Svaz českých spisovatelů v prvních dnech po 17. listopadu 1989. Tvar 20(20), 10-10.

Jareš, M. 2009. Státní cena pro Zdeňka Rotrekla. Tvar 20(19), 19-19.

Jareš, M. 2009. Umění parodie. Ke stému výročí narození Vladimíra Neffa. Tvar 20(12), 12-13.

Jareš, M. 2009. Za Jaromírem Hořcem. Tvar 20(21), 19-19.

Jareš, M. 2009. "Odpuzující jednání, odpuzující osoby, odpuzující psaní, odpuzující zápletka, odpuzující závěr. Rozsudek: Odpuzující." Mickey Spillane a "hammerovská" série na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Slovenská literatúra Roč. 56, 5-6 (2009), 430-435.

Jareš, M. 2009. Česká a slovenská literární spolupráce v britském válečném exilu. Slovenská literatúra Roč. 56, 6* (2009), 29-37.

Jareš, M. 2009. Ceny. Tvar 20(9), 3-3.

Jareš, M. 2009. Miloslav Švandrlík zemřel. Tvar 20(19), 3-3.

Jareš, M. 2009. Nekrolog. Tvar 20(9), 3-3.

Jareš, M. 2009. Nekrolog. Tvar 20(2), 23.

Jareš, M. 2009. Za Janem Vladislavem. Tvar 20(6), 14.

Jareš, M. 2009. Zemřel Pavel Verner. Tvar 20(7), 3.

Jareš, M. 2008. Přátelé Památníku národního písemnictví. Tvar 19(4), 3-3.

Jareš, M. 2008. Zemřela Carola Biedermannová. Tvar 19(4), 3-3.

Jareš, M. 2008. Ars poetika 2008. Tvar 19(10), 3.

Jareš, M. 2008. Novovlnné vymezení. Tvar 19(16), 12-13.

Jareš, M. 2008. Pod stromeček - knihu s věnováním. Tvar 19(21), 8-9.

Jareš, M. – Správcová, B. 2007. Ty kruté, ustarané Brno. Tvar 18(21), 16-17.

Jareš, M. 2007. Přadénko z drátů. Aluze 10(2), 124-125.

Jareš, M. 2007. Poezie ve sbornících britského válečného exilu. Soudobé dějiny 14(1), 44-69.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. O smutné Karelgotě. Tvar 14(1), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 9. Tvar 14(1), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Blázen jsem ve své vsi. Tvar 14(2), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 10. Tvar 14(2), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Hoj vzhůru, pestrý sokole!. Tvar 14(3), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 11. Tvar 14(3), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Rezervista, básník, anarchista. Tvar 14(4), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 12. Tvar 14(4), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Moje holka kalamita. Tvar 14(5), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 13. Josef Škvorecký, Lvíče. Tvar 14(5), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Noty pro podzimní bytost. Tvar 14(6), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy (13). Tvar 14(6), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Šel jsem včera večer tiše k zapadáku. Tvar 14(7), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 15. Karel Šiktanc: Mariášky, Mladá fronta 1970, náklad zničen. Tvar 14(7), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Moucha v ranním pivě. Tvar 14(8), 10.

Jareš, M. 2003. Poznámka. Tvar č. 14 (2003), 31-32.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 16. Ivan Klíma: Milenci na jeden den. Tvar 14(8), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Balada o papírovým apsolutnu. Tvar 14(9), 10.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Tvar 14(10), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 18. Bohumil Hrabal: Poupata, Křehké i rabiátské texty 1938-1952. Tvar 14(10), 24.

Jareš, M. 2003. Literární socialistický realismus. Ateliér 16(1), 6.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Dodatky I. Tvar 14(11), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 19. Jiří Kolář, Očitý svědek.... Tvar 14(11), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. 2003. Kulturní krmítko. Tvar 14(12), 3.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2003. S mikrofonem za trochejem. Dodatky II. Tvar 14(12), 10.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 20. Tvar 14(12), 24.

Jareš, M. 2003. Zemřel Mojmír Otruba (1923 - 2003). Tvar 14(13), 9.

Jareš, M. 2003. Posedmé Vokolkovou cenou. Tvar 14(13), 17.

Jareš, M. – Šofar, J. 2003. Knihovraždy 21. Tvar 14(13), 24.

Jareš, M. 2003. Myšlénky mu zvětraly-. Tvar 14(14), 2.

Jareš, M. 2003. Knihovraždy 17. Miloslav Topinka: Krysí hnízdo, Mladá fronta 1970, náklad zničen. Tvar 14(9), 24.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 3. Tvar 13(16), 24.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 5. Tvar 13(18), 24.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 6. Tvar 13(19), 24.

Jareš, M. 2002. Tři polohy současné české poezie. Tvar 13(4), 1, 16-17.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 1. Tvar 13(14), 24.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 7. Václav Černý: Křik Koruny české. Tvar 13(20), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2002. S mikrofonem za trochejem. Tvar 13(21), 10.

Jareš, M. 2002. Knihovraždy 8. Tvar 13(21), 24.

Jareš, M. – Nejedlý, J. – Šofar, J. 2002. S mikrofonem za trochejem. Tvar 13(17), 10.

Jareš, M. 2001. Literární cena Vladimíra Vokolka 2001. Tvar 12(13), 11.

Jareš, M. 2001. Iniciály 39/40 - případ nevydaného čísla. Tvar 12(20), 8.

Jareš, M. 2000. Nejasnost myšlení a křečovitost výrazu. (Nad dobovým přijímáním sborníku Aktiv. Dodatek k edici sborníku v Aluzi 1/2000). Aluze 4(3), 157-158.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jareš, M. 2012. Hranice komiksu. Hledání non-sequitur. In: Foret, M. – Kořínek, P. – Prokůpek, T. – Jareš, M. (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 63-82.

Jareš, M. 2012. Vítr se vrací k Acheirům. In: Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.), Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 90-98.

Jareš, M. 2011. Stín mrtvého. Výlety (jiných) autorů první poloviny 20. století do (jiného) žánru. In: Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.), Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 102-113.

Jareš, M. 2011. Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení. In: Peisertová, L. – Petrbok, V. – Randák, J. (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha, 106-115.

Jareš, M. 2010. "A vůbec tenhle brouk". Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny. In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-130.

Jareš, M. 2009. Rok 1968 v Liberci: devatero kulturních dění a Václav Havel jako přívažek. In: Kupcová, H. (ed.), Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 97-104.

Jareš, M. 2008. Krvavý masopust oregonský ane Svět "amerického" detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 330-335.

Jareš, M. 2007. Šport Kataríny Kucbelové. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava, Ars Poetica, 181-187.

Jareš, M. 2002. Život je ve slovech. Poezie Josefa Lederera a Oldřicha Tomana. In: Život je jinde?. Praha, Ústav pro českou literaturu, 191-197.

Jareš, M. 2001. Smrt a zmrtvýchvstání v díle Karla Berdycha. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. – Zatloukal, J.,Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 2000. Praha, KLP Koniasch Latin Press, 194-199.

Ediční práce

Jareš, M. (ed.) 2023. Rudolf Jurolek. Obsah ticha. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2023. Je člověk divný tvor. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2023. Jaroslav Havlíček. Akvárium. Dybbuk, Praha.

Kořínková, L. – Jareš, M. – Kořínek, P. (eds.) 2023. Je ještě někde jiný svět. České verše o Japanu. K-A-V-K-A, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2022. Bendzák, Ľuboš. Bude to tým počasím. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. Karel Milota. Královo Pole. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. Jan. Jan Novák. Labutí sádlo. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. – Typlt, J. (eds.) 2021. Josef Kocourek. Jensen a lilie. Modrá slečna. Kráska. Akropolis, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. JEF. Sestřičko smrti. Podlesí – Dauphin, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. Růžena Jesenská. Usmrceni liliemi. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. Karel Hynek. Trhám broukovi nožičky. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2021. Antonín Bartušek. Odvrácená strana zítřka. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2020. Richard Weiner. Přetržená nit a jiné rané prózy. Dybbuk, Praha.

Jareš, M. (ed.) 2015. Lupiči nedobytých pokladen. Knižní klub, Praha.

Jareš, M. (ed.) – Körner, V. 2013. Rozhovory 1964-2009. Dauphin, Praha - Podlesí.

Jareš, M. – Správcová, B. (eds.) – Bor, D. – Veselský, J. 2013. Držme se! Vzájemná korespondence z let 1998–2004. Trigon, Praha.

Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.) – Česálková, L. et al. 2012. Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Arbor vitae, Řevnice.

Jareš, M. (ed.) – Strážay, Š. 2011. Básnické dielo. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava.

Jareš, M. (ed.) – Mareš, M. 2009. Přicházím z periferie republiky. Academia, Praha.

Jareš, M. (ed.) – Kocourek, J. 2009. Marto Marto Marto Deníky 1927-1932. Dauphin, Praha.

Janoušek, P. (ed.) – Janáček, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969. Academia, Praha.

Jareš, M. (ed.) – Šafařík, J. 2008. Hrady skutečné: a povětrné. Dauphin, Praha.

Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.), 2005. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Další odborné aktivity

spolupráce s Českou televizí na pořadu ASAP (2016–2017)