Badatelské zaměření

Historie a historická poetika české literatury (zejména dramatu a prózy 20. století); teorie literatury a divadla; literární kritika

Studium

1975–1980 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory čeština, výtvarná výchova, divadelní a filmová věda
1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor propagační grafika a velkoplošná reklama

Zaměstnání

2013–2017 člen Akademické rady AV ČR
2010–2013 Pedagogická fakulta UJEP, katedra bohemistiky
od 2009 doposud Divadelní fakulta AMU, katedra teorie a kritiky
od 2003 doposud Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR: vedoucí Oddělení pro výzkum dvacátého století a literatury současné
1999–2009 Pedagogická fakulta UK, katedra literatury
1999–2011 Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR: ředitel
1993–1999 Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR: zástupce ředitele
1990–1999 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV / AV ČR: vedoucí Oddělení současné literatury
od 1989 doposud Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: vědecký pracovník
od 1988 doposud Filozofická fakulta UK: externí výuka na katedře divadelní vědy (1988-1989; od 2008) a na katedře (ústavu) české literatury a literární vědy (1990–2011)
1984–1989 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: odborný pracovník
1982–1984 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: interní aspirant
1981–1982 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: stážista

Akademické funkce

2018–2022 člen vědecké rady Filozofické fakulty MU
2017–2019 člen panelu Grantové agentury ČR
od 2014 doposud člen Umělecké rady AMU
2016–2018 člen redakční rady časopisu Romboid (Bratislava)
od 2011 doposud člen Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Institutu umění – Divadelního ústavu (do 2019 předseda)
2010–2013 člen Vědecké rady AV ČR
od 2008 doposud člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra (Bratislava)
2005–2011 člen redakční rady Divadelního ústavu
2005–2013 člen redakční rady nakladatelství Academia
2005–2009 místopředseda Českého komitétu slavistů
2001–2005 člen oborové rady Grantové agentury ČR (2002–2004 předseda podoborové komise, 2003 předseda oborové komise)
2002--2014 člen redakční rady časopisu Rak (Bratislava)
1999–2012 člen vědecké rady, respektive od 2007 člen rady Slovanského ústavu AV ČR
1999–2001 člen vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
1999–2001 člen Vědecké rady AV ČR
1997–1998 předseda oborové rady Grantové agentury AV ČR
1991–2010 člen rady Památníku národního písemnictví (2001–2010 předseda; 2008–2009 předseda Sdružení přátel PNP)
od 1990 doposud spoluzakladatel časopisu Tvar, předseda redakční rady a posléze předseda správní rady Klubu přátel Tvaru
od 1990 doposud člen redakční rady časopisu Česká literatura
od 1988 doposud člen redakční rady časopisu Divadelní revue

Ocenění

2018 Akademická prémie
2014 Nominace na cenu Magnesia Litera za knihu Ten, který byl
2009 Hlávkova cena za nejlepší publikaci v oblasti humanitních věd za rok 2008 (Dějiny české literatury 1945-89)
2009 Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za encyklopedické dílo (2008, Dějiny české literatury 1945-89)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2018. ...a další studie. Academia, Praha.

Podhajský, F. et al. 2016. Fikce Jaroslava Haška. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2014. Ten, který byl. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2012. Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Academia, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Janoušek, P. 2009. Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Host, Brno.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janoušek, P. – Tajovský, B. 2001. Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Host vydavatelství, Brno.

Janoušek, P. – Svadbová, B. – Táborská, J. – Vojtková, M. 1998. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M - Ž. Brána Ústav pro českou literaturu AV ČR Knižní klub, Praha.

Janoušek, P. 1995. Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (I.díl, A - L). Brána, Praha.

Kapitoly v knihách

Janoušek, P. 2021. Vyskočil, Ivan (né en 1929). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 912-912.

Janoušek, P. 2018. Lásky hra osudná. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 33-38.

Janoušek, P. 2018. Alegorie o moru, hříchu, společnosti, duši, trestu a oběti. In: Janoušek, P. (ed.), ...a další studie. Praha, Academia, 211-236.

Janoušek, P. 2011. Niezwykła natura wspomnień... i ich zdolność "dawania świadectwa epoce". In: Goszczyńska, J. – Królak, J. – Kulmiński, R. (eds.), Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 19-30.

Janoušek, P. 2010. Lze se vyučit na spisovatele?. In: Zelinský, M. (ed.), RUV - Registr uměleckých výkonů. Praha, Nakladatelství AMU, 43-59.

Janoušek, P. 2010. Autorství uměleckého díla a vědeckého textu v době postmoderní. In: Autor - Autorství. Praha, Akademie múzických umění v Praze, 26-34.

Dokoupil, B. et al. 2008. Próza. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 279-396.

Denemarková, R. – Janoušek, P. 2008. Souvislosti divadelního života. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 79-97.

Janoušek, P. – Kroča, D. – Vojtková, M. 2008. Drama. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 397-466.

Janoušek, P. 2008. Ztráty a nálezy: Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 41-55.

Janoušek, P. 2008. O novém literárně historickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích. In: Wiendl, J. (ed.), Literatura a kánon. Praha, Univerzita Karlova, 19-29.

Janoušek, P. – Formánková, E. – Vojtková, M. – Táborská, J. 2007. Drama. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 329-394.

Janoušek, P. 2007. Drama. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 255-289.

Janáček, P. (ed.) – Mareš, P. – Štěrbová, A. – Janoušek, P. – Denemarková, R. 2007. Literatura v masových médiích: film a rozhlas. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 443-471.

Janoušek, P. 2007. [Próza začínající autorky Petry Soukupové se značně vymyká...]. In: Soukupová, P. (ed.), K moři. Brno, Host, 2.

Blažíček, P. et al. 2007. Poezie. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 157-257.

Janoušek, P. 2006. Expresionistická groteska. In: Bauer, M. (ed.), Hledání expresionistických poetik. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 141-149.

Janoušek, P. 2003. Drama jako návod k výstavbě komunistické společnosti. In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. 215-232.

Janoušek, P. 2003. Figurki našego vremeni. In: Pora eto změnit! Vosem českich pjes-. SantPetersburg, 7-18.

Janoušek, P. 2001. Slovo úvodem. In: Durych, J.,Česká literatura na konci tisíciletí I. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 11.

Janoušek, P. 1998. Rok před. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 13-26.

Články

Janoušek, P. 2023. Geschichte der tschechischen Literatur im Protektorat Böhmen und Mähren. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich Neuveden, č. 1 (2023), 7-17.

Janoušek, P. 2022. Za Radko Pytlíkem (8. 10. 1928 - 31. 1. 2022). Česká literatura 70(2), 233-238.

Janoušek, P. 2022. Myšlení o literatuře a myšlení o divadle. Stejná “doba”, jiný design. Divadelní revue 33(3), 57-64.

Janoušek, P. 2022. Nejvyšší oběť. Literární reflexe atentátu a vraždy jako sociálního gesta. Bohemica Olomucensia 14(1), 106-135.

Janoušek, P. 2022. Jak učit na střední škole literaturu 20. století a literaturu současnou. Český jazyk a literatura 73(1), 16-21.

Janoušek, P. 2022. Vladimír Křivánek (7. 5. 1951 — 21. 4. 2022). Česká literatura 70(5), 629-630.

Janoušek, P. 2021. Za Ludmilou Lantovou (19. 9. 1926 - 28. 2. 1921). Česká literatura 69(1), 131-134.

Janoušek, P. 2020. Vysvětlení... Ad Kristina Andělová: „Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách?“ (K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla Janouška „Diskurzivní bublina jako nástroj marketingové propagace marxismu“). Česká literatura 68(5), 592-593.

Janoušek, P. 2020. Diskurzivní bublina jako nástroj marketingové propagace marxismu. Vysvětlivky ke studii Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“. Česká literatura 68(1), 75-82.

Janoušek, P. et al. 2019. Literatura přinejmenším pěti světů. Diskuse o literatuře 2018. Host 35(2), 22-30.

Janoušek, P. 2019. České drama za protektorátu. Bohemica Olomucensia 11(1), 10-133.

Janoušek, P. 2019. Hry o požáru. Protektorátní drama jako příklad alegorické komunikace. Česká literatura 67(1), 32-59.

Janoušek, P. 2019. Ambasador české literatury a Čechů v Polsku (Jacek Baluch. 17. března 1940 - 3. července 2019). Česká literatura 67(4), 624-626.

Janoušek, P. 2019. Vančura, Vladislav. Učitel a žák. Scénická báseň. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 52-58.

Janoušek, P. 2018. Znalec v rozpacích aneb Motivace a meze rehabilitačních strategií. Česká literatura 66(1), 93-100.

Janoušek, P. 2018. Divadelní lexikografie jako volba a úkol (Eva Šormová, 30. 5. 1944 - 10. 12. 2017). Česká literatura 66(1), 129-131.

Klíčová, E. et al. 2017. Česko hledá mainstream. Host 33(5), 18-24.

Janoušek, P. 2017. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue 28(1), 87-90.

Janoušek, P. 2017. My a Oni: „zapomínání“ na českou kulturní situaci za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém. Česká literatura 65(3), 381-417.

Janoušek, P. 2016. Dámy a pánové, tenhle pytlík je už vyholenej aneb Umění jako atrakce a jinakost jako hodnota a míra. Tvar 27(6), 8-10.

Janoušek, P. 2016. Znejistění aneb Česká literatura a její hledání pevního bodu. Romboid, literárnokritický mesačník Roč. 51, 4/5 (2016), 71-76.

Janoušek, P. – Borzič, A. (eds.) 2016. Kritik má snít o literatuře: s Pavlem Janouškem o kritice, četbě a vlastenectví. Tvar 27(6), 4-5.

Janoušek, P. 2015. Od idyly k tragédii a morytátu aneb Trauma, nebo Definitivní vítězství. Tvar 26(9), 14-14.

Janoušek, P. 2015. Tápání aneb O české literární kritice nejen v posledních deseti letech. Host 31(5), 39-41.

Janoušek, P. 2015. Každý prodžekt má svou kost : obrana vědeckého myšlení v jazyce mateřském. Vesmír 94(3), 172-175.

Janoušek, P. 2015. S kanónem na kánon aneb Kvadratura kánonu a nesamozřejmost jeho samozřejmosti. Tvar 26(16), 12-12.

Janoušek, P. et al. 2015. Rok kritického pnutí aneb mezi Kahudou a Kolmačkou. Host 31(1), 9-17.

Gilk, E. – Janoušek, P. – Klíčová, E. 2015. Mezi románem a jeho padělkem. Host 31(7), 84-87.

Janoušek, P. 2015. Noateral ajaloo ja müstifikatsiooni vahel: Vladimír Macura ja tema Tšehhi XIX sajand : eessõna eestikeelsele "Bonnele". Loomingu Raamatukogu Roč. 59, 24-27 (2015), 5-17.

Janoušek, P. 2015. Renesance životopisného žánru. Host 31(10), 23-25.

Janoušek, P. 2014. Soutěž o chudobě jako model současného (nejen) literárního tápání. Tvar 25(15), 16-17.

Janoušek, P. 2014. Prchavá všednost české prózy aneb Hledání svatého grálu. Respekt Roč. 24, 27/28 (2014), 109-113.

Janoušek, P. 2014. Nepolemika II. Tvar 25(9), 13.

Janoušek, P. 2014. Odpověď Pavla Janouška Aleši Hamanovi. Tvar 25(2), 18.

Janoušek, P. 2014. Fénix z provozu nepovstane aneb Kritika zázraky nečiní : nepolemika s manifestem. Tvar 25(9), 13.

Janoušek, P. 2014. Design jako literárněvědný pojem?. Slovenská literatúra 61(2), 160-170.

Janoušek, P. 2013. Rozprava na obranu historie, zvláště literární. Tvar 24(10), 19.

Janoušek, P. 2013. Proč by stát měl podporovat živou kulturu, například literární časopisy. Tvar 24(3), 2.

Janoušek, P. 2013. Antidoležal. Tvar 24(5), 5.

Janoušek, P. 2013. Kým je či není Michal Ajvaz? aneb O nálepkách. Úvaha o studii Veroniky Košnarové "Masky touhy". Česká literatura 61(1), 131-133.

Janoušek, P. 2013. Býti ismuistou! Juvenilní básnická tvorba Vladimíra Macury. Česká literatura 61(6), 854-882.

Janoušek, P. 2012. Doxá: Kapitoly z Černé kočky. Tvar 23(10), 6-7.

Janoušek, P. 2012. Kritika kritiky kritiky aneb Program programu aneb Co lze stvořit z instantní polévky?. Tvar 23(1), 8-8.

Janoušek, P. 2012. Paměť historie a odvaha k Dějinám. Divadelní revue 23(1), 139-147.

Janoušek, P. 2011. Podivnost vzpomínek... a jejich schopnost "vypovídat o době". Rak 16(9), 32-39.

Janoušek, P. 2011. Smrt člověka a zrod literární legendy: Jan Balabán a ohlas jeho úmrtí v literární kritice. Host 27(10), 40-46.

Janoušek, P. 2011. Sněhurka a sedm trpaslíků: Region jako problém při psaní dějin literatury. Tvar 22(17), 6-7.

Janoušek, P. 2011. Problém hodnotových kritérií při návratech k literatuře vznikající ve znamení komunismu. Rak 16(4), IV-XII.

Janoušek, P. 2011. Chcete mne? aneb Obec spisovatelů s otazníkem. Host 27(6), 8-17.

Janoušek, P. 2011. Literární kritika jako RPG. Slovenská literatúra 58(5), 417-424.

Janoušek, P. 2010. Radka Denemarková - Michal Lang: Peníze od Hitlera. Švandovo divadlo, premiéra 9. 1. 2010. Tvar 21(3), 3-3.

Janoušek, P. 2010. Chcete mě? Jsem krátkosrstý, černý a ve vysokých botách!. Tvar 21(9), 2-2.

Janoušek, P. 2010. Za Františkem Černým. Tvar 21(13), 3-3.

Janoušek, P. 2010. Dvakrát do Úbic nevstoupíš. Vyskočilova cesta nikam v letech šedesátých a osmdesátých. Bohemica Olomucensia 2(1), 240-245.

Janoušek, P. 2010. Krize krize aneb Bohové svržení z trůnu to nemají lehké. Bohemica Olomucensia 2(4), 19-27.

Janoušek, P. 2010. Šlechtitel českého divadla a jeho dějin. František Černý (21. 2. 1926 - 12. 6. 2010). Česká literatura 58(4), 570-572.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Janoušek, P. 2010. Jak pisać historię Europy Środkowej i Wschodniej?. Porównania Roč. 7, - (2010), 33-42.

Janoušek, P. 2009. Didaktici všech zemí, spojte se!. Tvar 20(7), 10-11.

Janoušek, P. 2009. My a oni, naše a jejich myšlení o literatuře. Bohemica Olomucensia 1(2), 64-70.

Janoušek, P. 2009. Kanonické banality. A2 5(12), 3-3.

Janoušek, P. 2009. Krize krize aneb Andělé svržení z nebe to nemají lehké. Tvar 20(20), 4-5.

Janoušek, P. 2009. Něco tak báječně zbytečného, jako je literatura. Host 25(4), 40-41.

Janoušek, P. 2009. Didaktici všech zemí, spojte se!. Tvar 20(6), 6-7.

Janoušek, P. 2008. Jedna otázka pro : Pavla Janouška. Tvar 19(1), 3.

Janoušek, P. 2008. Úskalí předneporozumění. Tvar 19(10), 8.

Janoušek, P. 2008. Subjekty a subjektivita (literárních) dějin. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 130-138.

Janoušek, P. 2008. Blahoslav Dokoupil 25. 12. 1952 - 14. 6. 2008. Česká literatura 56(5), 761-762.

Janáček, P. et al. 2008. Diskusia. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 212-226.

Janoušek, P. 2007. Kam s ním? : Vladimíru Páralovi k narozeninám. Host 23(7), 41-42.

Janoušek, P. 2007. Současná česká próza z rychlíku. Host 23(7), 3-9.

Janoušek, P. – Matonoha, J. 2007. Hledání druhého levelu. A2 kulturní týdeník 3(48), 18-19.

Janoušek, P. 2006. Vůbec Obec : aneb Paradoxy vzniku a tušeného konce. Tvar 17(15), 8-9.

Janoušek, P. 2006. O novém literárněhistorickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích aneb generálové se vždy připravují na minulou bitvu. Host 22(6), 20-24.

Janoušek, P. 2006. Ztráty a nálezy : Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. Tvar 17(7), 7.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (III.) : Souvislosti divadelního života. Divadelní revue 17(3), 43-61.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (II.) : Souvislosti divadelního života. Divadelní revue 17(2), 34-52.

Janoušek, P. 2006. Ztracená literární historie, aneb Hledání Levelu 2. Česká literatura 54(1), 29-63.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (IV.). Divadelní revue 17(4), 45-67.

Janoušek, P. 2003. Nelehké přemítání nad jednoduchou otázkou. Druhý břeh č. 3 (2003), 3-10.

Janoušek, P. 2003. Macura, Rajská, Čelakovský a Vratislav. (O genezi prózy Guvernantka, studie takřka pozitivistická). Česká literatura 51(5), 546-559.

Janoušek, P. 2003. Existencialismus v českém dramatě. Česká literatura 51(6), 738-740.

Janoušek, P. 2003. Existencialismus v českém dramatě. Česká literatura 51(6), 738-740.

Janoušek, P. 2002. Nezvalova Depeše na kolečkách: manifest avantgardního pojetí dramatu. Česká literatura 50(1), 54-63.

Janoušek, P. 2002. Dramatické pokusy zbavené kontaktu s českým divadlem (1948-1959). Divadelní revue 13(3), 29-33.

Janoušek, P. 2002. Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích. České drama konce 50. a počátku 60. let. Slovenská literatúra 49(5), 375-388.

Janoušek, P. 2001. Čech Poslední a První. Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněkritické komunikace. Tvar 12(16), 1, 4-5.

Janoušek, P. 2001. Mladá žena a ošklivý Nezval. Úvaha inscenační. Tvar 12(20), 18-19.

Janoušek, P. 2001. Dramatizace neexistující prózy. Svět a divadlo 12(2), 86-89.

Janoušek, P. 2001. Antihybler. Tvar 12(10), 16.

Janoušek, P. 2000. Avtentičnostta kato antipod na literaturnata tradicija ili Vsjaka beznadežna krava. Homo bohemicus -, 2-3 (2000), 131-139.

Janoušek, P. 2000. Ne-očakvane ili kritičesko roene. Homo bohemicus -, 2-3 (2000), 146-154.

Janoušek, P. 1999. Nečekání aneb Kritické bujení. . Tvar 10(13), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1999. Návrat k sobě, návrat k malým. Tvar 10(16), 12-13.

Janoušek, P. 1999. Ten, který byl... Vladimír Macura. 7. 11. 1945 - 17. 4. 1999. . Česká literatura 47(3), 333-336.

Janoušek, P. 1998. Autenticita jako protipól literární tradice aneb Každá beznadějná kráva. Tvar 9(18), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1997. [Milý Jaromíre, velmi ti děkuji za Tvou odpověď...]. Tvar 8(9), 16.

Janoušek, P. 1997. Jaromír Slomek.... Tvar 8(7), 16.

Janoušek, P. 1996. Vážení režiséři!. Tvar 7(2), 1,4.

Janoušek, P. 1996. Proměny literární atmosféry v době polistopadové aneb Kusejr. Tvar 7(18), 10-11.

Janoušek, P. 1996. Citát jako součást literárněvědné strategie. Tvar 7(19), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1996. Císařovy nové šaty aneb o literární kritice a jejích hrách. Tvar 7(8), 1,4.

Janoušek, P. 1996. Být psem.... Revolver Revue č.6, - (1996), 172-187.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Janoušek, P. 2017. Po katastrofě – kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili Svět a jeho nicoty. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 171-181.

Janoušek, P. 2014. Zrod národní mytologie jako teoretický konstrukt a praktický čin. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 18-27.

Janoušek, P. 2013. Macura albo drapanie czułymi pazurkami = Macura hravý a dravý. In: Ćwiek-Rogalska, K. – Doliński, I. (eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Slawistów UW, 4-13, 14-22.

Janoušek, P. 2012. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb Region jako problém při psaní dějin národní literatury. In: Horký, P. (ed.), Jazyk, literatura a region: sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6.-7. září 2011. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 135-141.

Janoušek, P. 2006. Řád ideologie v českém dramatu 20. století. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 33-40.

Janoušek, P. 2002. Čech Poslední a První: Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněvědné komunikace. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 285-296.

Janoušek, P. 2001. Problematyka kryteriów wartosci przy historycznej refleksji na temat czeskiej literatury i kultury powstajacej pod naciskiem ideologii komunistycznej. In: Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 = Polska i Czechoslowacja w latach 1947(1948)-1989. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 31-42.

Janoušek, P. 2000. Návrat k sobě, návrat k malým. In: Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 21-32.

Janoušek, P. 1999. Autenticita jako protipól literární tradice. In: Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 11-19.

Janoušek, P. 1997. Proměny literární atmosféry v době polistopadové aneb Kusejr. In: Janáček, P. (ed.), Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). Praha, ÚČL AV ČR, 18-23.

Janoušek, P. 1996. Spor o Lukeše. In: Wiendl, J. (ed.), Normy normalizace. PrahaOpava, ÚČL AV ČR Slezská univerzita, 82-90.

Janoušek, P. 1995. Román proti románu. In: Hodrová, D. (ed.), Literatura v literatuře. PrahaOpava, Ústav pro českou literaturu Slezská univerzita, 137-143.

Janoušek, P. 1993. Proces se Slánským jako periodizační mezník v české literatuře?. In: Česká literatura 1948-1956. Sborník materiálů z vědecké konference 35.Bezručovy Opavy. Opava, s. -.

Janoušek, P. 1993. Vladimír Páral: Muka obraznosti. In: Český Parnas. Praha, 223-229.

Ediční práce

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2012. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) – Janáček, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2007. Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. II. 1948-1958. Academia, Praha.

Další odborné aktivity

Zakladatel a člen rady Obce spisovatelů (1989–1996, 2002–2004); zakladatel Nadace Obce spisovatelů, (1994–1998 předseda, od 1998–2008 člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů); spoluzakladatel a člen sdružení Magnezia Litera. Knižní publikace před rokem 1995: Studie o dramatu. Drama jako literární fakt. Interní subjekt v dramatu. Čapkova poetika v dramatu a „nepovedené“ konce jeho her. Geneze norem (Poetika budovatelského dramatu). Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR, H & H 1993. Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha: Panorama, 1989. Starší příspěvky v týmových pracích: O poetice literárních druhů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1994. Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993. Česká literatura 1945–1970. Praha: SPN, 1992. Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988. Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988. Rozumět literatuře. Praha: Čs. spisovatel, 1986. Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha: Čs. spisovatel, 1987. Slovník české literatury 1970–1981. Praha: Čs. spisovatel, 1985.