Badatelské zaměření

populární literatura; literární instituce; dějiny české literární kultury; česká literatura po roce 1945

Studium

1994–2000 česká literatura (FF UK v Praze: Ph.D.)
1997 bohemistika a slovakistika (SSEES, University College London, T. G. Masaryk Scholarship)
1986-1991 automatizované systémy řízení (FŘ VŠE Praha: Ing.)

Zaměstnání

od 2020 výzkumný pracovník, oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR
2010-2020 ředitel, Ústav pro českou literaturu AV ČR
2003-2010 odborný asistent, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
2003-2010 vedoucí, oddělení pro výzkum literární kultury, Ústav pro českou literaturu AV ČR
1999-2002 vedoucí, oddělení současné literatury, Ústav pro českou literaturu AV ČR
1995-1999 odborný pracovník, oddělení současné literatury, Ústav pro českou literaturu AV ČR
1990-1995 redaktor, kulturní rubrika, Lidové noviny
1989 redaktor, Iniciály

Akademické funkce

od 2021 člen, Akademická rada AV ČR
od 2020 člen, Garanční rada pro Národní knihovnu ČR
od 2016 člen, redakční rada, Česká knižnice
od 2011 člen, rada pracoviště, Středisko společných činností AV ČR
od 2010 člen, rada pracoviště, Ústav pro českou literaturu AV ČR
2008-2010 člen, oborový panel č. 9, Grantová agentura Akademie věd ČR
2007-2010 předseda, rada pracoviště, Ústav pro českou literaturu AV ČR
od 2003 člen, redakční rada, Česká literatura
od 2002 člen, Sněm Akademie věd ČR
2001-2003 místopředseda, oborový panel č. 9, Grantová agentura Akademie věd ČR
1999-2006 člen, vědecká rada, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Ocenění

2018 první místo v anketě Kniha roku slovenského deníku Pravda v kategorii české knihy (pro Literární kroniku první republiky)
2016 Cena Josefa Hlávky (za knihu V obecném zájmu)
2016 Cena nakladatelství Academia (za knihu V obecném zájmu)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janáček, P. 2004. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host, Brno.

Janáček, P. – Jareš, M. 2003. Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha.

Kapitoly v knihách

Janáček, P. 2020. Na výspě hlasitého vyprávění. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 94-115.

Janáček, P. 2020. Český financ osvobozuje rusínskou ženu. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 81-94.

Janáček, P. 2018. From Literature Censored by Poets to Literature Censored by the Party. Evolution of the Stalinist Censorial System within the Czech Literary Culture of 1945-1955. In: Dobrenko, E. – Jonsson-Skradol, N. (eds.), Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures: Institutions, Dynamics, Discourses. London, Anthem Press, 61-70.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Pokorná, M. – Šámal, P. – Janáček, P. 2012. České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: Pavlíček, T. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha, Host, 485-532.

Janáček, P. – Trávníček, J. 2011. České literární vavříny. In: English, J. (ed.), Ekonomie prestiže: Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno, Host, 339-393.

Janáček, P. 2010. "Abych tu věc protáhl..." K strategiím Fučíkova protokolu. In: Podhajský, F. (ed.), Julek Fučík - věčně živý!. Brno, Host, 95-120.

Janáček, P. 2009. Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 180-205.

Janáček, P. 2009. Úvodem: Spisovatel jako veličina ekonomická. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-18.

Články

Janáček, P. – Kouba, K. 2019. Nakopej démonovi zadek. S Pavlem Janáčkem o meziválečných lidových románech. A2 15(21), 7.

Janáček, P. 2019. Román pod nadvládou písně. Souvislosti Roč. 29, 3/4 (2019), 63-71.

Janáček, P. 2012. "Rusak", životnoje, dobraj duša i chudožnik. Nacional'nyje stereotipy russkich i Rossii v češskoj literature načala XXI veka. Slavjanskij al'manach Roč. 16, - (2012), 317-328.

Janáček, P. 2010. Továrna na Absolutno jako experiment s médiem. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků -, č. 48 (2010), 4-12.

Janáček, P. 2009. Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker. K situaci žánru v české kultuře třicátých a čtyřicátých let. Slovenská literatúra Roč. 56, 5-6 (2009), 438-451.

Janáček, P. 2009. Chaos bez hranic. Populární beletristé normalizačního období v devadesátých letech. Bohemica Olomucensia 1(2), 192-206.

Janáček, P. 2009. Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich -, č. 1 (2009), 47-54.

Janáček, P. 2007. Socialistický realismus: co s ním? : Kořeny a proměny ideologického umění. A2 kulturní týdeník 3(22), 1, 16-17.

Janáček, P. 2002. Němci a němectví, zrada a trest, dnešek a zítřek. Prostor lidové četby v letech mezi Květnem a Únorem. Kuděj 4(2), 55-75.

Janáček, P. 2002. Na frontách práce a víry. Budovatelský román v české literatuře padesátých let. Slovenská literatúra 49(5), 355-374.

Janáček, P. 2001. Listopad ve znamení Théty. Literatura devadesátých let a revoluce. Tvar 12(1), 1, 4-5.

Janáček, P. 2001. Obrys konfliktu. Česká literatura 49(5), 483-517.

Janáček, P. 2000. Literatura malého národa. Česká literatura 48(6), 581-591.

Janáček, P. 1999. Užitý poetismus, mírný expresionismus, malé baroko. Dobrodružné romány jako místo setkání Schulzových literárních jazyků. . Tvar 10(13), 12-13.

Janáček, P. 1997. Od 39 básní k Žlutému soumraku. Zpráva o složce Milady Součkové v melantrišském archivu. Tvar 8(6), 5-6.

Janáček, P. 1996. Bob Hurikán a K. H. Mácha. Tvar 7(13), 1-32.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Janáček, P. 2005. Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění. In: Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.), Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-24.

Janáček, P. 2004. Hrabal´s Listopadový uragán in the context of the November revolution as a literary theme. In: Short, D. (ed.), Bohumil Hrabal (1914-97). London, University College, 105-118.

Janáček, P. 1998. Potlačování okraje, prosazování středu. Operace vyloučení jako součást programu ideální literatury 1945-48. In: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). PrahaOpava, Ústav pro českou literaturu AV ČR Filozofickopřírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 9-24.

Ediční práce

Janáček, P. (ed.) 2018. Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou. Antologie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janáček, P. (ed.) 2018. Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy. Antologie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janáček, P. (ed.) 2014. Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce. Obec Slavětín, Slavětín.

Další odborné aktivity

Moderátor pravidelných diskusí o současné literatuře, kulturní stanice Český rozhlas Vltava, více než 200 pořadů (Kritický klub, Slovo o literatuře), 1995-2017