Badatelské zaměření

středověká literatura ve srovnávací perspektivě / průniky posvátného a světského / různé medievalismy

Studium

2004–2010 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: dvouobor historie / komparatistika (Mgr.)
2010–2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: obecná a srovnávací literatura (Ph.D.)

Zaměstnání

od 2014 Oddělení starší literatury, Ústav pro českou literaturu AV ČR (1)
od 2017 Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta UK (0,5)

Ocenění

2017 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
2020 Prémie Otto Wichterleho

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Jaluška, M. 2018. Život Ezopův. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Jaluška, M. 2020. You Can Tell a Lord by His Servitors. An Attempt at Reading the Old Czech Tristram. In: Ferlampin-Acher , C., Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270–1530). Paris, Garnier, 171-182.

Jaluška, M. 2020. Stařena v Románu o Růži. Výmluvné monstrum. In: Bažant, V. – Dynda, J. – Šimeček, D. – Šorm, M., Staré baby: ženy a čas ve středověké Evropě. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 87-107.

Jaluška, M. 2019. Božské komedie. Příběhy o zázracích a dějiny spásy. In: Bažant, V. – Šorm, M., Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 75-107.

Jaluška, M. 2019. Starý Faust neschopný vzpoury. Jedno z možných čtení.. In: Kolár, J., Historia o životu doktora Jana Fausta. Praha, Academia, 13-44.

Jaluška, M. 2016. Nejvyšší dáma a koloběh chvály. Pokus Alfonse X. o vytvoření „literatury pro lid“. In: Fischerová, S. – Starý, J., Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 321-360.

Jaluška, M. 2016. Král Alfonso X. Učený, trubadúr Panny Marie. In: Hanyš, M. – Árnason, J., Mezi náboženstvím a politikou. Praha, Togga, 171-190.

Jaluška, M. 2015. Umývání krví. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M., Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 152-156.

Jaluška, M. 2015. Báseň o ničem. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M., Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 201-205.

Jaluška, M. 2015. Píseň o Rolandovi. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M., Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 185-189.

Články

Jedličková, A. – Kulhánková, M. – Jaluška, M. – Koten, J. 2021. Virtuální kulatý stůl. Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria 24(2), 139-149.

Jaluška, M. – Müller, R. 2021. Tříštění těla. Středověká inkoherence Kafkova rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria 24(2), 69-99.

Jaluška, M. – Jedličková, A. 2020. Hledání koherence. Česká literatura 68(5), 627-631.

Hrbata, Z. – Jaluška, M. 2020. Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl 17(34), 15-47.

Jaluška, M. 2020. Pocta zesnuým komparatistům. Česká literatura 68(2), 246-250.

Jaluška, M. 2020. Různí Rolandové. Rukopisné verze středověkých textů a co s nimi?. Český jazyk a literatura 70(3), 129-134.

Jaluška, M. 2019. Překonávání Ovidia v Románu o Růži. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 61(1), 66-85.

Jaluška, M. 2019. Ke zdrojům - inspirace „Manifestem”. Česká literatura 67(4), 556-562.

Jaluška, M. 2018. Středověká nuda. Tři a jedna báseň. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 14(9), 12-17.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Řeči o lásce a smrti: příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva. Svět literatury 26(54), 119-134.

Jaluška, M. 2016. Peire Vidal putuje od hory k hoře. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 12(6), 11-14.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Artušův synovec Gauvain: slunce všeho rytířstva. Dějiny a současnost 38(6), 32-34.

Jaluška, M. 2015. Myšlení ve fragmentech. Španělská literárněvědná esejistika a Claudio Guillén. Česká literatura 63(5), 724-729.

Jaluška, M. 2015. Kniha o rytířském stavu . PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(10), 7-10.

Jaluška, M. 2015. Hora marné snahy. A2 11(8), 7-7.

Jaluška, M. 2015. Poundovy odstíny hnědi. O pohybech hmoty v Cantos. A2 Roč. 11, 25/26 (2015), 18-19.

Jaluška, M. 2015. Tříbení královské lásky. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(2), 10-16.

Jaluška, M. 2015. Milostný příběh o Touženém. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(3), 25-29.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Jaluška, M. 2017. Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice. In: Kubínová, K. et al., Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum, 233-245.

Ediční práce

Jaluška, M. (ed.) 2017. Eseje o poezii a době Karla IV. Radioservis, Praha.

Elektronické dokumenty

Jaluška, M. 2020. Slova proti trápení.