Badatelské zaměření

textologie, česká próza 19. století

Studium

2011-2019 FF UK, ÚČLK, Dějiny české literatury a teorie literatury, doktorské studium
2004-2010 FF UK, ÚČLK, Český jazyk a literatura, magisterské studium
2003-2004 PedF UK, Základy humanitního vzdělání

Zaměstnání

od 2016 ÚČL AV ČR, odd. ediční a textologické, Česká knižnice
2014-2015 Národní muzeum, KNM 1
2011-2015 FDS, editor, redaktor, korektor, překladatel

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Hesová, P. 2020. Karel Sabina: Oživené hroby (1870). Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Kapitoly v knihách

Hesová, P. – Vaněk, V. 2020. Bílá hora a česká literatura. In: Hesová, P. – Vaněk, V. (eds.), “Horo Bílá - horo kletá!” Povídky z bělohorské doby. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 575-598.

Hesová, P. 2017. Komentář. In: Sabina, K. (ed.), Novely. Brno, Host, 321-351.

Hesová, P. – Vaněk, V. 2016. Utopie lásky, průmyslu a poznání: ideály české společnosti uprostřed 19. století. In: Bílek, P. – Procházka, M. – Wiendl , J. (eds.), Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 89-102.

Hesová, P. 2016. Princip opakování: kompozice, repetice a rekurze. In: Rožai, G. – Gábor, L. (eds.), Tváre (ne)reality v literatúre. Medzinárodný doktorandský nekonferenční zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 6-15.

Články

Hesová, P. 2020. Zpráva o disertační práci o osobní knihovně J. V. Friče, doplněná edicí Fričovy komedie Na komisariátě. Slovo a smysl č. 33 (2020), 273-290.

Hesová, P. 2016. Fričova pařížská léta tučná i hubená. Sborník Národního muzea Roč. 61, 1-2 (2016), 63-72.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Hesová, P. 2022. Von Damenfreundschaft redigiert… [1856], rukopisný památník z literární pozůstalosti Josefa Václava Friče. In: Wiendl, J. (ed.), Já–ty, my–oni. Člověk jako bytost společenská. Filozofická fakulta UK, 75-85.

Ediční práce

Hesová, P. – Vaněk, V. (eds.) 2020. “Horo Bílá – horo kletá!” Povídky z bělohorské doby. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha.

Hesová, P. – Říha, I. (eds.) 2019. Karolina Světlá. Vesnický román. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. – Host, Brno.

Hesová, P. – Rut, P. (eds.) 2018. Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. – Host, Brno.

Hesová, P. (ed.) 2017. Karel Sabina. Novely. Host – Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.