Badatelské zaměření

textologie, česká próza 19. století

Studium

2011-2019 FF UK, ÚČLK, Dějiny české literatury a teorie literatury, doktorské studium
2004-2010 FF UK, ÚČLK, Český jazyk a literatura, magisterské studium
2003-2004 PedF UK, Základy humanitního vzdělání

Zaměstnání

od 2016 ÚČL AVČR, odd. ediční a textologické, Česká knižnice
2014-2015 Národní muzeum, KNM 1
2011-2015 FDS, editor, redaktor, korektury, překlady

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Hesová, P. 2020. Karel Sabina: Oživené hroby (1870). Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Kapitoly v knihách

Hesová, P. – Vaněk, V. 2020. Bílá hora a česká literatura. In: Hesová, P. – Vaněk, V. (eds.), “Horo Bílá - horo kletá!” Povídky z bělohorské doby. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 575-598.

Články

Hesová, P. 2020. Zpráva o disertační práci o osobní knihovně J. V. Friče, doplněná edicí Fričovy komedie Na komisariátě. Slovo a smysl č. 33 (2020), 273-290.

Ediční práce

Hesová, P. – Vaněk, V. (eds.) 2020. “Horo Bílá – horo kletá!” Povídky z bělohorské doby. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha.

Hesová, P. – Říha, I. (eds.) 2019. Karolina Světlá. Vesnický román. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. – Host, Brno.

Hesová, P. – Rut, P. (eds.) 2018. Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. – Host, Brno.