Badatelské zaměření

teorie literatury: vztah narativu a deskripce; intermediální poetika: ekfráze, uplatnění vizuálních schémat v literárním zobrazení, intermediální reprezentace krajiny, transmediální fenomény; historická poetika české prózy 19. a 20. století; teorie a historiografie dějin umění

Studium

1997-2005 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: Český jazyk a literatura – dějepis; Mgr
2002–2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Dějiny umění; Mgr.
2005–2012 Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta: Dějiny novější české literatury; Ph.D.

Zaměstnání

2019- Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., odd. Historiografie a teorie umění
2014- Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: obor Literatura a mezikulturní komunikace
2001- Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: odd. Česká elektronická knihovna, Poetika textu, Oddělení teorie
2005- externí nakladatelská redaktorka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Winter, T. – Machalíková, P. – Fedrová, S. – Jordan, H. 2017. Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Artefactum, Praha.

Machalíková, P. et al. 2016. Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč. Artefactum, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2016. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Akropolis, Praha.

Kapitoly v knihách

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2020. Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 501-562.

Fedrová, S. 2020. Nerudovy popisné moduly a postupy. In: Mocná, D. – Tureček, D., Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 94-115.

Fedrová, S. – Kořínek, P. 2018. Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy. In: Grus, J., Ilustrovat klasiku. Praha, Karolinum, 1-5.

Fedrová, S. 2017. Cirkus v moderní české literatuře. In: Winter, T. – Machalíková, P. – Jordan, H., Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Praha, Artefactum, 109-152.

Fedrová, S. 2016. Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely. In: Machalíková, P. – Winter, T., Nespatříte hada/Not a single snake in sight : Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč. [Praha], Artefactum, 51-73.

Fedrová, S. 2012. Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky. In: Malura, J. – Tomášek, M., Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 181-197.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Why the verbal may be experienced as visual. In: Dadejík, O. – Stejskal, J., The aesthetic dimension of visual culture. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, 76-88.

Fedrová, S. 2008. Ekfrastické postupy v lyrice a epice: případ Vrchlický. In: Schneider, J. – Krausová, L., Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc, Univerzita Palackého, 101-135.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2008. Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: Jedličková, A. – Sládek, O., Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 119-139.

Články

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2016. Tvořivý popis. Bohemica litteraria 19(2), 18-24.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2015. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63(5), 746-762.

Fedrová, S. 2014. Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu. Slovenská literatúra 61(5), 410-428.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2011. Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Česká literatura 59(1), 26-58.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2011. Na rozhraní oborů a umění: Úvodem k textu Wernera Wolfa. Česká literatura 59(1), 59-61.

Fedrová, S. – Jedličková, A. 2010. Narativní scénáře a piktoriální modely. World Literature Studies 2 /19/, č. 2 (2010), 20-41.

Jedličková, A. – Fedrová, S. 2010. Obraz v příběhu - ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57(1), 29-59.

Fedrová, S. 2008. Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise. Průzkumy památek 15(2), 14-40.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Fedrová, S. 2014. Description and its subject: through the eyes of the observer. In: Jedličková, A., On Description. Praha, Akropolis, 97-115.

Fedrová, S. 2014. Popis a jeho subjekt: očima pozorovatele. In: Jedličková, A., O popisu. Praha, Akropolis, 94-109.

Fedrová, S. 2010. Role pozorovatele v ekfrastických textech. In: Fedrová, S., Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 247-258.

Fedrová, S. 2007. Prostory pro Skupinu 42. In: Koten, J. – Mitter, P., Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 338-340.

Ediční práce

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) – Macura, V. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.) 2011. Intermediální poetika příběhu. Akropolis, Praha.

Fedrová, S. – Pelán, J. – Rambousek, J. (eds.) – Palivec, J. 2010. Listář 1. Torst, Praha.

Fedrová, S. (ed.) – Vaněček, A. 2008. Vor Medúzy. Akropolis, Praha.

Fedrová, S. – Jedličková, A. – Hejk, J. (eds.), 2005. Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... Univerzita Karlova, Praha.

Elektronické dokumenty

Svadbová, B. et al. 2002. Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce.