Badatelské zaměření

Česká literatura 18.-20. století v středoevropském kontextu; romantický nacionalismus; vícejazyční autoři; versologie

Studium

2009 Slovanské literatury (FF UK v Praze; Ph.D.)
2001 Český jazyk a literatura - slavistika - komparatistika (FF UK v Praze; Mgr.)
2001 Komparatistika (Univerzita ve Vídni; semestrální pobyt)
2000 Ruská filologie (Státní univerzita St. Petěrburg; semestrální pobyt)
1999 Německá literatura (Univerzita v Kostnici; semestrální pobyt)
1998 Polská filologie (Jagellonská univerzita v Krakově; semestrální pobyt)

Zaměstnání

od 2010 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
2023 Universita L
2018 Univerzita v Padově (hostující profesor)
2017 Univerzita v Padově (hostující badatel)
2016 W1-Berufungsliste Westslavistik, Univerzita Lipsko (tertio loco)
2015 Univerzita Ca
2006-2010 Univerzita v Pise
2003-2005 Lomonosovova univerzita v Moskvě
2001-2003 Univerzita v Řezně

Akademické funkce

2019 Národní vědecká habilitace pro obor 10/M2 slavistika, MIUR, Itálie
Člen Českého komitétu slavistů
Člen vědecké rady České knižnice
Člen výboru Matice české
Člen mezinárodních vědeckých výborů Studi Slavistici, eSamizdat, Studia Slavica (Budapest)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2015. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C. Národní muzeum – Scriptorium, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Dobiáš, D. 2022. Čelakovský, František Ladislav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 264-265.

Dobiáš, D. 2022. Hanka, Václav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 341-342.

Dobiáš, D. 2022. Jungmann, Josef. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 381-382.

Dobiáš, D. 2022. Tyrš, Miroslav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 589.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Politics and nationalism in the Bohemian Lands and Upper Hungary. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 804-806.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Mythology. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 811-812.

Dobiáš, D. 2022. Czech: History Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 823-824.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Critical Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 826-827.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Cultural institutions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 834-836.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Narrative literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 820-821.

Dobiáš, D. – Nekula, M. 2022. Czech: Commemorations, festivals. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 828-830.

Dobiáš, D. 2020. Překlad jako tvůrčí cesta vícejazyčného autora. K pozdním překladům Jiřího Gruši z němčiny do češtiny. In: Flemrová, A. – Šuman, Z. (eds.), Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 257-268.

Dobiáš, D. 2018. Pojem klasicismus v literárněvědné bohemistice. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host.

Dobiáš, D. 2018. Německý klasicismus 18. a počátku 19. století a česká literatura. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host, 88-131.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Oral literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 768-769.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Patriotic poetry and verse. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 773-774.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Bible/classics translations. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Text editions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775-776.

Dobiáš, D. 2017. Bára la sauvageonne de Božena Němcová, récit de la vie paysanne. In: Gauthier, C. (ed.), Auerbach, Grigorovitch, Němcova : Trois récit villageois autour de 1848. Reims, Epure. Editions et presses universita, 223-233.

Dobiáš, D. 2016. Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848. In: Marinelli-König, G. – Hofeneder, P. (eds.), Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wien, Harrassowitz, 43-52.

Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Klagenfurt, Wieser Verlag, 381-397.

Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Der 16. Fragebogen. Klagenfurt, Wieser, 347-365.

Dobiáš, D. 2013. Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: Ouředník, P. (ed.), Svobodný prostor jazyka. Praha, Torst, 9-14.

Dobiáš, D. 2012. Závěrečná poznámka. In: Otruba, M. – Dobiáš, D. (eds.), Hledání národní literatury. Praha, Academia, 435-447.

Dobiáš, D. 2011. La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: Caccamo, F. – Tria, M. – Helan, P. (eds.), Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze, Firenze University Press, 61-72.

Dobiáš, D. 2008. Diskuse o "Verši pro kočku". In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha, Československé dokumentační středisko, 53-273.

Články

Dobiáš, D. 2022. Ignác Cornova a Václav Stach. Kapitola z počátků novočeského básnictví. Cornova 12(1), 7-18. DOI: 10.51305/cor.2022.01.01

Dobiáš, D. 2021. Karel Havlíček jako čtenář, kritik a spisovatel. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 66, 3/4 (2021), 175-177. DOI: 10.37520/amnpsc.2021.033

Dobiáš, D. 2020. “Že by Rukopis byl pravý, co jste našli ve sklepě?” Romantické nálezy starých českých památek jako předmět satiry. Dějiny a současnost 42(5), 39-42.

Dobiáš, D. 2020. Prva polemika za modernu češku književnost među učenjacima i pjesnicima. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 5-14.

Dobiáš, D. 2019. Znepokojové vzpomínání na „Rukopisy“. Od Dobrovského po Zbyhoně!. Dějiny a současnost Č. 10 (2019), 10-13.

Dobiáš, D. 2019. „They Now Have to Create an Entirely Different Vehicle, if They Want to Catch Up with Other Nations…” Prague Literary Culture in Enlightenment-Era Travelogues. Cornova 9(2), 7-29.

Dobiáš, D. 2019. Jiří Grušas „Heimwörter“. Sudetenland 60(1), 39-42.

Dobiáš, D. – Smyčka, V. 2018. Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66(1), 3-33.

Dobiáš, D. 2017. Vzpomínání na Rukopisy. Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v memoárech. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 62, 3/4 (2017), 52-62.

Dobiáš, D. 2014. Josef Jungmann und seine Bemühungen um einen anspruchsvollen tschechischen Vers in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1-2 (2014), 211-224.

Dobiáš, D. 2012. Invariant životního příběhu: Cvičení mučení jako klíč k dílu Jiřího Gruši. Souvislosti 23(3), 151-158.

Dobiáš, D. 2012. Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60(3), 355-367.

Dobiáš, D. 2012. Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. Slavjanskij al'manach Roč. 16, - (2012), 284-291.

Dobiáš, D. 2011. Literární mystifikace jako krásné umění (?). Česká literatura 59(6), 872-876.

Dobiáš, D. 2011. Gruša překládá Grušu. Tvar 22(20), 8-9.

Dobiáš, D. 2011. Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 86-96.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Dobiáš, D. 2022. „Pouhé Lumíra jmě přešlo na potomky.“ Bardi v Rukopisech a v diskusi o národní literatuře. In: Petrasová , T. – Machalíková, P. (eds.), Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 54-68.

Dobiáš, D. 2021. Michael Denis und das Bardenwesen in den Anfängen der modernen Poesie in den böhmischen Ländern. In: Hölter, A. – Teichgräber, S. – Ferstl, P. (eds.), Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Berlin, Weidler, 257-268.

Dobiáš, D. 2014. České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 49-58.

Dobiáš, D. 2012. Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: Woldt, C. (ed.), Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen?. München, Verlag Otto Sagner, 112-124.

Dobiáš, D. 2010. Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: Jungmannová, L. (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 513-522.

Ediční práce

Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Díla pro děti. Dodatky – dramata a překlady. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Rozhovory. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2019. Jiří Gruša – Karel Kraus – Josef Balvín: Překlady a adaptace. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2018. Jiří Gruša. Básně. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2017. Eseje a studie o diplomacii a politice. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2016. Eseje o literatuře a kultuře II.. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2015. Eseje a studie o literatuře a kultuře. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2015. Mimner oder das Tier der Trauer. Wieser Verlag, Klagenfurt.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2015. Prózy II. Romány. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2014. Prózy I. Povídky a novely. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2014. Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Wiser Verlag, Klagenfurt.

Dobiáš, D. (ed.) 2010. Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Host, Brno.