Badatelské zaměření

ediční práce; česká literatura 1. poloviny 20. století

Studium

2005-2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura

Zaměstnání

2012-2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2017- rodičovská dovolená

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Davidová, E. 2018. Nečiňte žádných koncesí nikomu. In: Davidová, E. et al., (eds.), Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 109-192.

Davidová, E. – Kubec, D. 2016. Bibliografie knižních publikací nakladatelství Academia (1966-2015). In: Havel, J. (ed.), Academia 1966-2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha, Academia, 97-338.

Články

Davidová, E. et al. (ed.) 2013. Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura 61(3), 410-417.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Davidová, E. 2018. Příklad a pohoršení: K ohlasu Demlova Svědectví o Otokaru Březinovi. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 264-272.

Davidová, E. 2015. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici. In: Enderlová, H. (ed.), Otokar Březina 2014. Praha, Togga, 131-137.

Ediční práce

Kořínková, Š. et al. (ed.) – Müllerová, E. 2022. Jakub Deml a Jaroslav Durych. Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) – Mocek, M. 2022. Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) 2018. Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Davidová, E. – Klimešová, P. (eds.) 2015. Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Dauphin, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. – Davidová, E. – Žehrová, L. (eds.) 2014. Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).

Další odborné aktivity

- spolupráce na přípravě studentské edice Scholares na FF UK (2011-2020) - biografická výstava "Otokar Březina v Nové Říši" v novoříšském klášteře (2021, s Danielou Iwashitou)