Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; literatura a paměť; literatura a trauma; literatura v emigraci

Studium

2006-2013 Teorie a dějiny české literatury, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
2000-2006 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
2004 Česká literatura, program ERASMUS, University of Glasgow

Zaměstnání

od 2018 vedoucí týmu pro studium paměti a traumatu v literatuře
od 2014 členka Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
2010-2013 lektorka češtiny na Universität Wien
2008-2010 lektorka češtiny na Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2007-2008 lektorka češtiny na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racibórzu

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Brunová, M. et al. 2020. Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha.

Antošíková, L. 2017. Z toho co bylo / zůstává to co bude. Host, Brno.

Kapitoly v knihách

Antošíková, L. 2021. Die Geschichte des ,kleinen Volkes‘ in den Augen des ,großen Palastes‘. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 215-230. DOI: 10.1515/9783110717679-010

Antošíková, L. 2020. „Heimat Böhmen“ německá literatura v protektorátu. In: Brunová, M. – Antošíková, L. (eds.), Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Praha, Academia, 96-110.

Antošíková, L. – Kratochvil, A. 2019. Produktion von Erinnerungskultur in Jáchym Topols Roman Teufelswerkstatt. In: Höllwerth, A. – Knoll, U. – Ulbrechtová, H. (eds.), Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang, 199-216.

Antošíková, L. 2018. Miloš Urban. In: Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. München, Edition text + kritik, 1-10.

Antošíková, L. 2017. Jáchym Topol. In: Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. München, Edition text + kritik, 1-10.

Antošíková, L. – Podhajský, F. (eds.) 2017. Bibliografie Antonína Brouska: soupis básnického díla. In: Antošíková, L. (ed.), Z toho, co bylo - zůstává to, co bude: básník a kritik Antonín Brousek. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 217-225.

Antošíková, L. – Budňák, J. 2017. Časopis Der Mensch (1918) v poli moravského expresionismu. In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), ‘Vykoupeni z mlh a chaosu...’ : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno, Moravská zemská knihovna, 159-178.

Antošíková, L. 2016. Die Exillyrik von Antonín Brousek. In: Frieß, N. – Lenz, G. – Martin, E. (eds.), Grenzräume - Grenzbewegungen: Ergebnisse der Arbeitstreffen des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft. Basel 2013, Frankfurt (Oder) und Słubice 2014. Postdam, Universitätsverlag Postdam, 13-21.

Antošíková, L. 2016. Vzpomínky na válku v básnických debutech šedesátých let. In: Kratochvil, A. – Soukup, J. (eds.), Paměť válek a konfliktů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 123-131.

Antošíková, L. 2015. Úvodní komentář. In: Kratochvil, A. (ed.), Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 187-189.

Antošíková, L. – Smyčka, V. 2015. Paměť v Čechách. In: Kratochvil, A. (ed.), Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 31-44.

Články

Antošíková, L. 2023. Neglected Trauma. The Lives of Women Dissidents and Émigrés in Daňa Horáková’s Memoirs. Porównania 34(2), 199-213. DOI: 10.14746/por.2023.2.14

Antošíková, L. 2014. Zpráva o stavu hledání paměti. Přehledová studie o fenoménu zvaném kulturní paměť. Host 30(2), 27-29.

Antošíková, L. – Assmann, A. 2014. Paměť jako demokratický proces. Host 30(2), 30-31.

Antošíková, L. 2014. (Kolektivní) paměť v exilové poezii Antonína Brouska. Studia Slavica 18(2), 87-95.

Antošíková, L. – Budňák, J. – Schörkhuber, E. 2014. Der Österreich-Spiegel? – Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens. Aussiger Beiträge -, č. 8 (2014), 13-32.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ediční práce

Antošíková, L. (ed.) 2017. Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu. Academia, Praha.