ivermectina acao ivermectin side effects eczma normal dosage of ivermectin ivermectin vet med securonix ueba ivermectin tablets dischem price
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

E-studovna

Česká literární bibliografie

Bibliografické databáze

Jednotné vyhledávání v bibliografických databázích výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (discovery systém VuFind). V současnosti jsou takto prohledávány bibliografie české literární vědy (od roku 1945) a bibliografie literárního exilu a samizdatu. Z Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 je do vyhledávání aktuálně zahrnuta pouze dílčí část záznamů.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Bibliografické databáze

Denně aktualizovaný soubor bibliografických databází se záznamy o české literatuře, literární publicistice a literární vědě z období po roce 1945. Obsahuje přes 500 000 anotovaných záznamů.

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Bibliografické databáze

Retrospektivní bibliografie pokrývá období let 1770–1945 a obsahuje více než 1,6 mil. záznamů. Je přístupná v podobě digitalizované lístkové kartotéky v systému RETROBI, který umožňuje mj. fulltextové vyhledávání v OCR přepisech jednotlivých lístků.

Bibliografie českého literárního samizdatu

Bibliografické databáze

Bibliografie obsahuje záznamy otisků beletrie a článků o literatuře ze samizdatových periodik. Vzniká od roku 2016 a obsahuje více než 10 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografické databáze

Bibliografie podchycuje českou beletrii a články o české literatuře publikované v online časopisech a na literárních, kulturních či zpravodajských serverech. Vzniká od roku 2017 v rámci projektu Český literární internet. Obsahuje více než 15 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Bibliografické databáze

Bibliografie připravená Františkem Knoppem podchycuje reflexi české literatury a literárního dění v periodikách a knižní produkci vydaných v exilu mezi lety 1948–1989. Knižně vyšla roku 1996 pod názvem Česká literatura v exilu 1948–1989. Databáze je průběžně aktualizována.

Databáze excerpovaných časopisů

Bibliografické databáze

Pomocná databáze časopisů excerpovaných pro jednotlivé bibliografické databáze České literární bibliografie.