Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

E-studovna

Česká literární bibliografie

Bibliografické databáze

Jednotné vyhledávání v bibliografických databázích výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (discovery systém VuFind). V současnosti jsou takto prohledávány bibliografie české literární vědy (od roku 1945) a bibliografie literárního exilu a samizdatu. Z Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 je do vyhledávání aktuálně zahrnuta pouze dílčí část záznamů.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Bibliografické databáze

Denně aktualizovaný soubor bibliografických databází se záznamy o české literatuře, literární publicistice a literární vědě z období po roce 1945. Obsahuje přes 500 000 anotovaných záznamů.

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Bibliografické databáze

Retrospektivní bibliografie pokrývá období let 1770–1945 a obsahuje více než 1,6 mil. záznamů. Je přístupná v podobě digitalizované lístkové kartotéky v systému RETROBI, který umožňuje mj. fulltextové vyhledávání v OCR přepisech jednotlivých lístků.

Bibliografie českého literárního samizdatu

Bibliografické databáze

Bibliografie obsahuje záznamy otisků beletrie a článků o literatuře ze samizdatových periodik. Vzniká od roku 2016 a obsahuje více než 10 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografické databáze

Bibliografie podchycuje českou beletrii a články o české literatuře publikované v online časopisech a na literárních, kulturních či zpravodajských serverech. Vzniká od roku 2017 v rámci projektu Český literární internet. Obsahuje více než 15 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Bibliografické databáze

Bibliografie připravená Františkem Knoppem podchycuje reflexi české literatury a literárního dění v periodikách a knižní produkci vydaných v exilu mezi lety 1948–1989. Knižně vyšla roku 1996 pod názvem Česká literatura v exilu 1948–1989. Databáze je průběžně aktualizována.

Databáze excerpovaných časopisů

Bibliografické databáze

Pomocná databáze časopisů excerpovaných pro jednotlivé bibliografické databáze České literární bibliografie.

Digitální sbírka ÚČL

Digitální archivy

Více než 150 literárněvědných publikací v Digitální knihovně AV ČR, většinou dostupných volně, část po přihlášení. Příručky, slovníky, sborníky a další knihy, na jejichž vzniku se podíleli pracovníci ÚČL, např. Dějiny české literatury, Lexikon české literatury a jiné.

Edice E

Digitální archivy

130 knižních titulů převážně kolektivních starších publikací, na jejichž vzniku se v posledních více jak šedesáti letech podíleli pracovníci ÚČL a které si podržely minimálně historickou hodnotu. Sborníky, kompendia, antologie, příručky, slovníky, edice spisů F. X. Šaldy, Vladislava Vančury ad.

Digitální archiv časopisů

Digitální archivy

Volně přístupný archiv digitálních kopií českých literárních a kulturních časopisů a výjimečně i denního tisku od 19. století po současnost.

Digitální archiv populární literatury

Digitální archivy

Digitální archiv populární literatury prezentuje více než 300 sešitů z povídkových sérií detektivní, dobrodružné a erotické literatury, které vycházely v první polovině 20. století. Speciální pozornost je v archivu věnována sérii detektivních povídek o Leónu Cliftonovi a pěti různým edičním řadám, v kterých tyto povídky v období 1906–1941 vycházely.

Základní oborové příručky

Korpusy a plnotextové knihovny

Ústav pro českou literaturu AV ČR zveřejňuje své publikace v sdíleném systému Kramerius, základní oborové příručky – Dějiny české literatury, Dějiny české literatury 1945–1989, Lexikon české literatury a V obecném zájmu – vzniklé v ÚČL zde ale pro snazší uživatelskou práci nabízíme i ke stažení a offline práci jako PDF soubory.

Korpus současné poezie

Korpusy a plnotextové knihovny

Datová základna pro výzkum české poezie publikované knižně i na webu po roce 1989. Obsahuje více než 35 milionů slov. V korpusu lze vyhledávat klíčová slova, rýmové páry, sestavovat frekvenční přehledy apod.

Česká elektronická knihovna. Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století

Korpusy a plnotextové knihovny

Více než 1700 básnických sbírek a knih. Veškerá knižně vydaná poezie v českém jazyce od sklonku 18. století až po generaci autorů, kteří debutovali do 1. světové války. Obsahuje nástroje pro vyhledávání motivů apod.

Korpus českého verše

Korpusy a plnotextové knihovny

Korpus českého verše je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. V současnosti obsahuje více než 75 000 básní / 2,5 milionu veršů / 14 milionů slov. Korpus poskytuje alternativní přístup k textům České elektronické knihovny a pokročilé nástroje pro práci s nimi (analýza klíčových slov, databáze rýmů atd.).

Thesaurus českých meter 1795–1825

Korpusy a plnotextové knihovny

Thesaurus českých meter zpracovává zevrubně českou básnickou tvorbu v počátcích národního obrození (téměř 8000 záznamů). Na rozdíl od Korpusu českého verše byly texty anotovány manuálně a pokrývají nejen básnické sbírky, ale i časopisecké publikace, verše v prozaických textech aj. Data Thesauru vytvořili Miroslav Červenka a Květa Sgallová, aktuální softwarové prostředí je dílem Petra Plecháče.

Lexikon české literatury (do roku 1945)

Online slovníky

Lexikon české literatury obsahuje 3488 hesel o osobnostech, institucích a dílech české literatury od jejích počátků do roku 1945. Knižně Lexikon, vypracovaný v ÚČL AV ČR, vyšel ve čtyřech dílech a sedmi svazcích v letech 1985–2008. Nejrozsáhlejší slovníkové dílo české literární vědy je elektronicky zveřejněno v Edici E.

Slovník české literatury po roce 1945

Online slovníky

Na těchto stránkách najdete více než 1500 hesel spisovatelů, literárních kritiků a vědců, institucí, domácích i exilových nakladatelství, časopisů a samizdatových edic a vybraných děl české prózy. On-line Slovník české literatury po roce 1945 zachycuje období 1945–2000, zpracovává ho oddělení lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949

Online slovníky

Nezávislý projekt emeritního vědeckého pracovníka ÚČL Aleše Zacha. Více než 300 hesel zejména menších a regionálních nakladatelství. Slovník doplňuje hesla stěžejních nakladatelských podniků, uveřejněná v tištěném Lexikonu české literatury 1–4 (1985–2008).

Slovník novější literární teorie

Online slovníky

Slovník editorů Richarda Müllera a Pavla Šidáka, knižně vydaný v roce 2012, pokrývá současnou literární teorii jak prostřednictvím  klíčových konceptů, tak skrze užší, přesněji definované hesla/pojmy. Slovník obsahuje 1018 hesel, v nichž jsou zahrnuty všechny podstatné přístupy, směry, koncepce i školy, které utvářely a utvářejí podobu současné literární teorie.

Slovník básnických knih

Online slovníky

Slovník básnických knih z roku 1990, napsaný Miroslavem Červenkou, Vladimírem Macurou, Zdeňkem Pešatem a Jaroslavem Medem, přináší více než 130 interpretačních hesel věnovaných významným dílům české poezie od obrození do roku 1945 (kniha je zpřístupněna v Edici E).

Slovník literární teorie

Online slovníky

Druhé, rozšířené vydání Slovníku literární teorie z roku 1984 (v redakci Štěpána Vlašína; kniha je zpřístupněna v Edici E).

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

Online slovníky

Slovníková příručka Slovník českých spisovatelů 19. a počátku 20. století z roku 1982 přináší 128 výkladových hesel, která svým výběrovým pojednáním spíše než na úplnost bibliografickou kladou důraz na základní věcnou charakteristiku a postižení významu popisovaných autorů na vývoj literatury. Zveřejněno v rámci Edice E.

České literární osobnosti

Ostatní zdroje

Databáze CLO shromažďuje biografická data a údaje o profesním zaměření osobností písemnictví českých zemí, literární kritiky, vědy a publicistiky od počátku české literatury do současnosti. Data jsou shromažďována a ověřována archivním výzkumem a excerpcí tiskových pramenů.

Knihovny

Ostatní zdroje

Rozcestník katalogů knihoven ÚČL v Praze (bohemistický fond, teatrologický fond, fond západních literatura, fond bývalé knihovny Umělecké besedy) a v Brně, katalog kopií rukopisů a starých tisků z tzv. staročeské sbírky.

Videoarchiv (YouTube)

Ostatní zdroje

Více než 270 videozáznamů z přednášek a dalších akcí pořádaných ÚČL (od roku 2018).

Videoarchiv (Vimeo)

Ostatní zdroje

Více než 50 videozáznamů z přednášek a akcí pořádaných ÚČL (z let 2013–2017).

Výstavy ke stažení

Ostatní zdroje

Výstavy ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály.

Databáze literárních cen

Ostatní zdroje

Přehled cen, oceněných osob a porotců. Zahrnuje literární ceny udělované v České republice a Státní ceny za literaturu od počátku Československé republiky.