Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Obhájené dizertace 2023

Autor: VENDULA TRNKOVÁ
Datum zveřejnění: 10. června 2024

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie biblio.ucl.cas.cz.

ARNDT, Tereza: Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média. Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, škol. Michaela Fišerová. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/186806

BÁRTA, Jan: Pozdní stalinismus a pokus o společenskou reformu na pozadí života a literárního díla Jana Procházky. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Miroslav Michela. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/181022

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Logické aspekty literárního prostoru v próze. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Vladimír Papoušek. https://theses.cz/id/343zgg/

FLEKAL, Radek: Prager deutschsprachige Kriminalliteratur der Zwischenkriegszeit. Katedra gemanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Ingeborg Fialová. https://theses.cz/id/bmw3p5/

GARDIAS, Magdalena: Literackość w żydowskich i nie-żydowskich czeskich i polskich tekstach byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Ivana Dobrotová. https://theses.cz/id/49k17k

GIORDANO, Maria Diletta: The city of tar. Pictorial imagination and apocalyptic landscapes in Gustav Meyrink’s poetics. Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma, škol. Alessandro Catalano, Štěpán Zbytovský. https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1685558

HORKÝ, Petr: Mediální prezentace dvojice Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka v letech 1947–1969. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, škol. Martin Štoll. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/180335

JEŘÁBEK, Mojmír: Jiří Gruša als Zweisprachiger Autor. Untersuchungen zu Texten in beiden Sprachfassungen unter Berücksichtigung Grušas Übertragungen deutscher Literatur ins Tschechische. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jiří Munzar. https://theses.cz/id/t63rav/

KELLERBERG, André: Die Verortung Tschechiens und Mitteleuropas in Europa — Milan Kunderas Romane im Spiegel ihrer Zeit und postkolonialer Theoriemodelle. Fakultät für Philologie, Ruhr-Universität Bochum, škol. Monika Schmitz-Emans. https://d-nb.info/1281198587/34

KLÍMA, Matěj: Ladislav Klíma v české kultuře. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Daniel Vojtěch.

MALEC HOUFKOVÁ, Kateřina: Světy poté: Postapokalyptická literatura a její varovná funkce. Ústav české literatury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Bohumil Fořt. https://is.muni.cz/th/wfh8m/

MARTÍNEZ ABARCA, Laura: Reescrituras en la novela posmoderna. Una comparación trasatlántica entre Roberto Bolaño y Jáchym Topol. Ústav románských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Anna Housková. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/179996

MÁŠA, Pavel: František Ladislav Rieger jako tvůrce a objekt české historické paměti. Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Zdeňka Stoklásková. https://is.muni.cz/th/uvazf/

MATUSZKIEWICZ, Iwona: Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Josef Hrdlička. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/180318

MORIBAYASHI, Shunsuke: Narrative der Metamorphosen — Metamorphosen der Narrative: Franz Kafkas Verwandlung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2023 (obhájeno University of Tsukuba, Japan, 2023) https://d-nb.info/1292391650

MYŠÁK, Miroslav. Prvotisky a postinkunábule v knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně. Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Dalibor Havel. https://is.muni.cz/th/mrdmf/

NAKLÁDALOVÁ, Michaela: Obraz souseda. Diskurzivní analýza českých a polských literárně-vzdělávacích textů. Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Ivana Dobrotová. https://theses.cz/id/yxq6ba/

NOVÁK, Jakub: Literární aspekty videoher. Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Petr Bílek. https://theses.cz/id/cx7147/

PAVLÍK, Ondřej: Kritici, shromážděte se! Rétorické mody české filmové kritiky v digitální éře. Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jaromír Blažejovský. https://theses.cz/id/lbea09/

PECHOVÁ, Marie: Literární tvorba Ireny Douskové. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Lubomír Machala. https://library.upol.cz/arl-upol/cs/ detail-upol_us_cat.17-0385469-Literarni-tvorba-Ireny-Douskove/

POLÁCH BALONOVÁ, Markéta: Miloslav Topinka jako výlučný tvůrčí typ inspirovaný a inspirující. Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Iva Málková. https://theses.cz/id/bh73j4/

SLÁDKOVÁ, Lenka: Státní umělecké ceny za první republiky. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Pavel Janáček. https://theses.cz/id/07tw9i/

VÍDRŠPERKOVÁ, Lenka: Pohádka a sen ve vzájemném vztahu. Oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Miloš Kučera. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/186449

VOJTÍŠEK, Ondřej: Cestami textem: Didaktická interpretace a interpretační úlohy ve středoškolské výuce literatury. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Andrea Králíková.

ZÁHORA, Jakub: Anatomie drobných objevů. Život a dílo Miroslava Holuba. Ústav české literatury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Lubomír Machala. https://is.muni.cz/th/oglb6/

ZATLOUKAL, Stanislav: Jiří Vícha — exercitátor a básník, osobnost umlčené církve. Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Michal Altrichter. https://theses.cz/id/idltyu/

Doplňky

DORN, Lena Sophie: Übersetzungsbewegungen: zum Verhältnis von Literaturübersetzung und Nation. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2023 (obhájeno Humboldt-Universität Berlin, 2021) https://www.harrassowitz-verlag.de/title_7135.ahtml

CHIINNGAIHKIM, Guite: Religion und Literatur: Zur Darstellung des Sakralen in den Werken von Rainer Maria Rilke. Berlin, Heidelberg: J.B. Metzler, 2023 (obhájeno Department of German Studies, Banaras Hindu University, India, 2021) https://doi.org/10.1007/978-3-662-67142-9

JACKSON, Frances: Faith, truth, fidelity: Věrnost in post-Munich Czech poetry. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2023 (obhájeno Ludwig-Maximillians-Universität München, 2020) https://permalink.obvsg.at/ AC16747586


Text vznikl jako výstup projektu Česká literární bibliografie (LM2023043) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jeho aktivit na podporu velkých výzkumných infrastruktur.


Vychází v České literatuře 1/2024.

Tento článek podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní. Plný text licenčních podmínek