Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Nová studie o rozhlasové režii

Autor: EVA SCHULZOVÁ
Datum zveřejnění: 21. března 2022

Rozhlasová dramatika (jako ostatně každá „technická múza“ [jako „technické múzy“ označoval významný rozhlasový teoretik Josef Branžovský druhy umění založené na technologii, bez níž by dané umění nemohlo existovat, tedy film, rozhlas a televizi; srov. J. Branžovský: Tři tváře technické múzy — vztahy filmu, rozhlasu a TV a jejich místo v souboru dějových umění, 1982, rukopis uložený v Archivu ČRo]) musela v počátcích obhajovat svou existenci, dokazovat, že se vyrovná „skutečnému“ umění —…

Nový svazek o německojazyčné literatuře v protektorátu přináší výzkumu nové impulzy

Autor: VOLKER MOHN
Datum zveřejnění: 14. března 2022

Na první pohled se zdá, že studium německojazyčné literatury v Čechách a na Moravě v období protektorátu neslibuje mnoho poznatků. Koneckonců většina autorů, kterým bylo povoleno pokračovat v publikování, se shodovala s představami nacistického režimu. Předkládaná antologie však ukazuje, že výzkum tohoto tématu smysl má. Příspěvky vycházejí z cyklu přednášek na Literárním fóru Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze, jež se konalo na jaře 2019. Stejně…

„Kritický talent, to jest duševní struktura…“

Autor: LENKA ŘEZNÍKOVÁ
Datum zveřejnění: 07. března 2022

Názor mnoha autorů na literární kritiky vystihl patrně velmi přiléhavě již J. W. Goethe, když v roce 1774 zakončil svou sarkastickou báseň „Rezensent“ veršem: „Schlagt ihn tot. Den Hund! Es ist ein Rezensent.“ Nejeden český spisovatel přelomu 19. a 20. století s ním patrně z duše souhlasil, když četl, co o jeho práci napsal nonkonformní a až asociálně přímý kritik Arnošt Procházka (1869–1925). Jeho nesmlouvavé představy o umění spolu s …

Sedmdesát let s českou literaturou

Autor: DAGMAR BLÜMLOVÁ
Datum zveřejnění: 28. února 2022

In memoriam Ludmily Budagovové (1932–2022) Není mnoho vědců, kterým bylo dopřáno strávit se svým oborem sedm desítek let v živém a intenzivním vztahu od prvního vykročení z mateřské vzdělávací instituce po poslední, v případě Ludmily Budagovové doslova poslední týdny pozemského bytí. Bohemistka, doktorka filologických věd, vedoucí Oddělení dějin slovanských literatur Ústavu slavistiky Ruské akademie věd v Moskvě, držitelka medaile Josefa Dobrovského udělované…

Nová etapa máchovské vědecké recepce?

Autor: ŽORŽETA ČOLAKOVA
Datum zveřejnění: 21. února 2022

Kritická recepce Máchova Máje stále prokazuje nevyčerpatelný potenciál tohoto geniálního díla české poezie, jehož význam se nevymezuje v rámci určité etapy literárního vývoje, nýbrž nabývá jedinečné dynamické povahy jako pramen inspirace pro básníky i povzbuzující podnět pro badatele. Rozmanité hermeneutické postupy odhalují nejen různé stránky Máchovy reflexe, jeho bohatou výrazovost a pozici v literárněhistorickém kontextu, ale stejně i proměny badatelské orientace.…