Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

V pátek 26. května 2023 hostíme dvě akce s mezinárodní účastí

Na workshopu Slavic National Epic in the Interpretative Network of Romantic Nationalism II: Protagonists and practices v dolním sále zazní šest přednášek v angličtině. V horním sále budou moci návštěvníci vyslechnout dvanáct příspěvků věnovaných dílu Julese Verna v kontextu československé popkultury.

Workshop Slavic National Epic in the Interpretative Network of Romantic Nationalism II: Protagonists and practices pořádají Ústav pro českou literaturu, Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Bohemicum – Center for Czech Studies v rámci programu Strategie AV21.

Se svými příspěvky na workshopu vystoupí kolega Dalibor Dobiáš, Lena Dorn (Univerzita v Řezně), Olga Čadajeva (Univerzita Palackého v Olomouci), Andraž Jež (Univerzita v Lublani), Pavla Machalíková (Ústav dějin umění AV ČR) a Miroslav Kouba (Univerzita Pardubice).

více informací a program workshopu

Na přípravě vědeckého kolokvia nazvaného Dílo Julese Verna v kontextu československé popkultury se podílejí Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přednášet zde budou Petr A. Bílek (Jihočeská univerzita České Budějovice), Kristián Benyovszky (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre), Ivan Adamovič (Muzeum literatury), Milan Kruml (ČT), Martin Foret a Daniel Bína z Univerzity Palackého v Olomouci, Miroslav Kouba (Univerzita Pardubice), Petr Janeček (Univerzita Karlova) a kolegové Pavel Šidák, Roman Kanda, Michal Jareš a Pavel Kořínek.

více informací a program kolokvia