Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Představujeme naše stipendisty: Marlene Meuer

Další nositelkou Fellowshipu Josefa Dobrovského je v letošním roce komparatistka a kulturní vědkyně Dr Marlene Meuer z Leuphana University Lüneburg v Německu.

Marlene Meuer
Marlene Meuer

Zaměřuje se na filozofii umění a dějiny idejí, v Praze pracuje na projektu Prague’s Contemporary Media Poetry within the European Context. Postdigital Language Art as a Challenge to Avant-Garde Research, v němž se soustředí na proměnu forem poezie, kterou s sebou přinesl nástup a vývoj nových médií. Tento projekt je zároveň součástí její habilitační práce.

Dr Meuer vychází z perspektivy avantgardního výzkumu a ptá se, jaké nové estetické průniky a umělecké formace s sebou přinesla takzvaná „čtvrtá mediální revoluce“, tedy přechod od typografických k elektronickým médiím. Zabývá se tím, do jaké míry je třeba dále rozvíjet koncepty avantgardního výzkumu vzhledem k těmto novým literárním formám, které v sobě spojují prvky velmi rozmanitých uměleckých druhů v nových médiích i mimo ně.

Hlavním cílem projektu je ukázat, nakolik postdigitální mediální poezie přesahuje předdigitální avantgardu, a tedy nakolik je třeba koncepty vypracované v rámci avantgardního výzkumu dále rozvíjet tváří v tvář novým básnickým uměleckým formám založeným na křížení uměleckých žánrů v různých médiích. Výzkumný projekt je součástí literárněvědné komparatistiky, a to zejména proto, že se zabývá jak českou mediální poezií, tak poezií dalších vybraných evropských zemí ve srovnání s německy mluvícími zeměmi. Hlavní pozornost během svého pražského pobytu věnuje tradicím české experimentální poezie, jejím teoretickým a ideově-historickým předpokladům a také dalšímu mezinárodní propojení.