Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Představujeme naše stipendistky: Aleksandra Pająk-Głogiewicz

V rámci Fellowshipu Josefa Dobrovského přivítal Ústav pro českou literaturu AV ČR na počátku května 2024 Aleksandru Pająk-Głogiewicz, vedoucí Katedry slovanských literatur Ústavu literárních věd z Opolské univerzity.

Aleksandra Pająk-Głogiewicz
Aleksandra Pająk-Głogiewicz, foto: Michael Wögerbauer

Profesorka Pająk-Głogiewicz se v ÚČL věnuje projektu s názvem Jan Nepomucký v populární kultuře střední Evropy. Postava Jana Nepomuckého má značný kulturní a literární význam nejen v české literatuře, ale i v širším kontextu středoevropského baroka. Badatelčin projekt zdatně podporuje mezikulturní dialog propojením české, polské a slovenské literatury. Tato komparativní perspektiva přispívá k lepšímu pochopení společenských kulturních vlivů a rozdílů v zobrazení Jana Nepomuckého v současné literatuře (Miloš Urban, Pavol Rankov). Profesorka Pająk-Głogiewicz navíc k tématu přistupuje skrze interdisciplinární metodologii, čímž přispívá ke komplexnosti projektu.

Aleksandra Pająk-Głogiewicz vystudovala polonistiku a bohemistiku na Opolské univerzitě. Magisterskou práci napsala o poezii Jana Zahradníčka (školitel profesor Jacek Baluch). Následně působila na Univerzitě Karlově v Praze, kde vyučovala polštinu a zároveň pracovala na své dizertaci věnované Jaroslavu Durychovi (Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów, Opole 2006). Habilitační řízení proběhlo na základě monografie W objęciach Klio.  Literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiej, Opole 2017, v níž byly zpracovány mj. prózy Ladislava Fukse, Vladimíra Macury, Vladimíra Körnera, Václava Vokolka a Františka Novotného související s problematikou „dlouhého devatenáctého století“.  V poslední době tuto otázku mapovala v několika dalších článcích, kde se zaměřovala na knihy Michala Šandy, Václava Vokolka, Miloše Urbana nebo drama Lenky Lagronové.