Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Pozvánka na konferenci Josef Jungmann: Od jazyka k identitě

Příští týden se uskuteční v Lužanech a v pražském Národním muzeu třídenní mezinárodní konference věnovaná osobnosti Josefa Jungmanna, od jehož narození v červenci uplynulo 250 let. Ústav pro českou literaturu AV ČR je jedním ze spolupořadatelů akce.

Antonín Machek: Portrét Josefa Jungmanna

Dílo Josefa Jungmanna se stalo jednak místem české paměti, jednak předmětem diskusí o identitě. Konference se při příležitosti 250. výročí Jungmannova narození vrací ke studiu Jungmannovy role při „národní kultivaci kultury“ v epoše romantického nacionalismu v Evropě. Jungmanna coby klíčovou osobnost etnolingválního programu moderního českého národa představí jako dobový syntetický typ jednak ve vztahu ke starší češtině a české minulosti, jednak k soudobým evropským kulturním proudům. Pozornost věnuje jak jeho hlavním pracím jako Slovníku, překladům či publicistice, tak komunikačním sítím, v nichž se dále upevňovaly.

První konferenční den (19. září) se uskuteční v Lužanech a je určen registrovaným zájemcům. Program v pražském Národním muzeu ve středu 20. a ve čtvrtek 21. září 2023 je volně přístupný.

Akci pořádají Historický ústav, Slovanský ústav, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro jazyk český AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum a Matice česká.

Ústav pro českou literaturu AV ČR budou na konferenci se svými příspěvky reprezentovat Pavel Šidák (Josef Jungmann a vývoj českého genologického myšlení), Stanislava Fedrová („Předočněni jest okoličností jadrné vyčítání, aby se posluchači zdálo, že ne poslouchá, ale že se dívá na věci.“ Slovesnost a rétorika popisu) a Dalibor Dobiáš (Josef Jungmann jako literární kritik).

Akce se koná s podporou Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Grantové agentury ČR (projekt 23-05437 Literární kritika v českých zemích v době formování národních kánonů) a obce Hudlice.

— Program a další informace najdete na webu konference Josef Jungmann: Od jazyka k identitě.

Pozvánka na konferenci Josef Jungmann: Od jazyka k identitě