Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Milena Vojtková (1963–2024)

Dne 18. dubna náhle zemřela naše bývalá kolegyně, literární historička, lexikografka a editorka Milena Vojtková.

Milena Vojtková, foto: Jan Vojtek
Milena Vojtková, foto: Jan Vojtek

V Ústavu pro českou literaturu AV ČR působila v letech 1994 až 2010, nejdříve v oddělení literatury současné, kde se účastnila projektů vedených Pavlem Janouškem – autorsky a redakčně se podílela na druhém svazku Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (1998) a odborně se soustředila na oblast českého poválečného dramatu, o němž psala mj. do Dějin české literatury 1945–1989 (2007, 2008). Později se jako oborová redaktorka podílela na čtvrtém dílu Lexikonu české literatury (2008) a na internetovém Slovníku české literatury po roce 1945.

S naším ústavem nikdy nepřerušila spolupráci, jako redaktorka pomohla na svět celé řadě knih, z nichž namátkou vyjímáme teoretickou práci Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století (2005) či monografii Ztracen v dějinách Veroniky Košnarové (2013), Psaní na dotek Kateřiny Piorecké (2016), V různosti je síla Michala Přibáně (2023) či již připravenou, zatím však ještě nevytištěnou práci Andrey Vítové Příležitost pro poezii.

Jako zkušená editorka se Milena Vojtková podílela na celé řadě velkých edičních projektů, mj. na spisech Františka Langra, Jaroslava Hutky či Josefa Škvoreckého. Jako redaktorka je uvedena v nespočetné řadě knih, z nich zde připomeňme alespoň průběžnou práci na Vybraných spisech Vladimíra Macury, jejichž sedmý svazek Dopijem a pudem již bohužel nestihne dokončit.

Zemřela ve věku šedesáti let.

Petr Šámal