Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

CfP: The Power of Asymmetry or the Struggle for Truth: Invectives Practices in Premodern Europe

Oddělení starší literatury ÚČL pořádá ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR a kolegy z TU Dresden a Universität Kassel v říjnu 2024 konferenci, jejímž cílem je zkoumat formy a využívání invektiv ve středověké a raně novověké Evropě: The Power of Asymmetry or the Struggle for Truth: Invectives Practices in Premodern Europe

S oporou v teorii „asymetrických konceptů“, kterou vypracoval německý historik Reinhart Koselleck, chceme ohledávat vazby mezi negativními až nenávistnými (především verbálními) projevy a utvářením kolektivních identit či jejich rekonfigurací. Současně se chceme ptát, jakou roli při motivování a ospravedlňování invektiv vůči jiným skupinám či jednotlivcům hrálo hledání „pravdy“, resp. boj proti „nepravdě“. Věříme, že mezioborová a komparativní perspektiva může nabídnout nové možnosti, jak uchopit témata, která jsou velmi často posuzována jako izolované fenomény (např. konfesionalizace, vzájemná difamace mezi humanisty atp.).

Konference se uskuteční 7.–9. 10. 2024 v Praze. 

Návrhy příspěvků v rozsahu 100–300 slov v angličtině nebo němčině lze poslat do 15. 3. 2024 na e-mailovou adresu soukupova@ucl.cas.cz.

Více informací (pdf)