Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

CfP: Studentská literárněvědná konference Ostrava (25.–26. 4. 2024)

Již 22. ročník konference, jejímž záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Příspěvky lze hlásit do 20. března 2024.

SLKO 2024

I letos bude konferenční setkání tematicky otevřené, mladí badatelé se mohou přihlásit s příspěvkem na jakékoli téma z oblasti literární vědy a představit své dosavadní výstupy.

Setkání je určeno pregraduálním i doktorským studentům. Vítáni jsou i pedagogové a odborníci z jednotlivých akademických pracovišť, ochotní poskytnout referujícím erudovanou zpětnou vazbu. Odborné debaty a vzájemné sdílení nových poznatků představují zásadní přínos celé akce.

Studentská literárněvědná konference je koncipována jako výběrová, účastnit by se jí měli ti, kteří uspěli ve fakultních a katedrových předkolech, případně ti, které vybrali relevantní představitelé vysílajících institucí.

K přihlášce je třeba kromě anotace příspěvku přiložit i doporučení vyučujícího či školitele, s nímž by měl potenciální účastník svůj referát konzultovat. Konečný program konference bude sestaven s ohledem na tato doporučení, pořadatelé si vyhrazují právo některé referáty odmítnout.

Konference se bude konat v aule Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Moravská Ostrava (budova Fakulty sociálních studií).

— více o Studentské literárněvědné konferenci

SLKO 2024 Ostrava (plakát)