Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Call for Papers: Empire of Circulation. Habsburg Knowledge in its Global Settings

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Rakouskou akademií vědVýzkumnou radou Johanna Gottfrieda Herdera zve doktorandy a postdoktorandy na mezinárodní seminář, který se uskuteční od 3. do 6. října 2022 ve Vídni.

Zájemci o účast mohou hlásit své příspěvky k diskuzi o produkci a cirkulaci znalostí a nových poznatků mezi habsburskou monarchií a globálním prostředím.

Přihlásit se mohou badatelé ze střední Evropy i kolegové z jiných zemí, kteří se daným regionem zabývají.

Program bude probíhat v anglickém a německém jazyce.

Přihlášky sestávající z abstraktu příspěvku a krátkého odborného životopisu je možné posílat Steffenu Höhnemu (steffen.hoehne@hfm-weimar.de) do 13. března 2022.

Více informací:

Empire of Circulation. Habsburg Knowledge in its Global Settings (pdf)

Im Reich der Zirkulation. Habsburg-Wissen im globalen Umfeld (pdf)