Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...

Ústav pro českou literaturu AV ČR zajišťuje postgraduální studium v následujících společně akreditovaných doktorských studijních programech:

 

1. S Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v programu Teorie a dějiny novější české literatury (od roku 2019) a v dobíhajícím programu Dějiny novější české literatury (spolupráce od roku 1999, poslední akreditace 2011–2019).

2. S Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně v programu Česká literatura (spolupráce od roku 2013, současná akreditace 2018–2020).

3. S Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v programu Česká literatura (spolupráce od roku 2018, současná akreditace 2018-2022).

4. S Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v programu Teorie a dějiny čkesé literatury (spolupráce od roku 2019, současná akreditace 2018-2028).

 

Oznámení o konání výběrových řízení do společných doktorských programů jsou uveřejňována na stránkách jednotlivých fakult.

Kontaktní osobou pro oblast postgraduálního studia v ÚČL je prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. Zájemce o zařazení na školicí pracoviště ÚČL žádáme, aby ho s dostatečným předstihem kontaktovali: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V přihlášce do výběrového řízení zájemce vyznačí, že se uchází o studium na školícím pracovišti ÚČL.

 

Doktorandi přijatí ke studiu ve výše uvedených oborech a zařazení na školicí pracoviště ÚČL jsou přičleněni do jednotlivých výzkumných útvarů ÚČL a podílejí se na řešení různých grantových i ostatních výzkumných projektů. Předpokládá se, že témata svých disertačních prací koordinují s těmito projekty a se zaměřením badatelských oddělení ústavu. Na půdě ÚČL plní tu část studijního plánu doktorského programu, která má charakter odborné činnosti, účastní se přednáškových a seminárních cyklů pořádaných ústavem (různé programy Literárněvědného fóra) apod.

 

Působení doktorandů v ÚČL

Působení doktorandů je obecně upraveno vnitřním předpisem o pravidlech působení doktorandů v ÚČL. V ÚČL působí na různých pozicích v badatelských i infrastrukturních útvarech rovněž studenti dalších doktorských studijních programů z jiných vysokých škol. Jejich povinnosti a práva jsou – kromě uvedeného vnitřního předpisu – dány zařazením příslušného doktoranda v ÚČL, dokumentací jednotlivých projektů, pokyny školitele, dohodou mezi ÚČL a příslušnou fakultou.

 

Doktorandská konference a přehlídka

Povinností každého doktoranda působícího v ÚČL je prezentovat alespoň jednou ročně postup své doktorské práce na jedné z doktorandských přehlídek:

1. V září se koná pravidelná doktorandská konference ÚČL, FF JČU (České Budějovice), FF UK (Praha), FF MU (Brno), FF UP (Olomouc) a FF OU (Ostrava). Konference se postupně konala v Bořeticích, v Třešti a v Telči.

2. Na sklonku kalendářního roku se koná interní přehlídka, kde vystoupí ti doktorandi působící v ÚČL, kteří se v běžícím roce neúčastnili doktorandské konference.

 

V současné době v ÚČL působí tito doktorandi:

Dějiny novější české literatury (společný program s FF JČU):

Mgr. Lenka Sládková (FF JČU)

 

Česká literatura (společný pogram s FF MU):

Mgr. Jan Pišna (FF MU)

Mgr. et Bc. Barbora Svobodová (FF MU)

MgA. Barbora Čiháková (FF MU)

Mgr. Daniel Kubec (FF MU)

Mgr. Dagmar Vobecká (FF MU)

Mgr. Bc. Denisa Walková (FF MU)

 

Ostatní studijní programy jiných vysokých škol:

NMag. Marie Brunová (Universität Salzburg)

PhDr. Ladislav Futtera (FF UK)

Mgr. Pavla Hartmanová (FF UP)

Mgr. Markéta Kittlová (FF UK)

Mgr. Marta Kordíková (FF UK)

Mgr. Tomáš Kubart (FF MU)

Mgr. Petra Loučová (FF MU)

Mgr Marta Škubalová (FF UK)

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská (FF MU)

Mgr. Vendula Trnková (FF UP)

Mgr. Matouš Turek  (FF UK)