Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

E-studovna

Lexikon české literatury (do roku 1945)

Online slovníky

Lexikon české literatury obsahuje 3488 hesel o osobnostech, institucích a dílech české literatury od jejích počátků do roku 1945. Knižně Lexikon, vypracovaný v ÚČL AV ČR, vyšel ve čtyřech dílech a sedmi svazcích v letech 1985–2008. Nejrozsáhlejší slovníkové dílo české literární vědy je elektronicky zveřejněno v Edici E.

Slovník české literatury po roce 1945

Online slovníky

Na těchto stránkách najdete více než 1500 hesel spisovatelů, literárních kritiků a vědců, institucí, domácích i exilových nakladatelství, časopisů a samizdatových edic a vybraných děl české prózy. On-line Slovník české literatury po roce 1945 zachycuje období 1945–2000, zpracovává ho oddělení lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949

Online slovníky

Nezávislý projekt emeritního vědeckého pracovníka ÚČL Aleše Zacha. Více než 300 hesel zejména menších a regionálních nakladatelství. Slovník doplňuje hesla stěžejních nakladatelských podniků, uveřejněná v tištěném Lexikonu české literatury 1–4 (1985–2008).

Slovník novější literární teorie

Online slovníky

Slovník editorů Richarda Müllera a Pavla Šidáka, knižně vydaný v roce 2012, pokrývá současnou literární teorii jak prostřednictvím  klíčových konceptů, tak skrze užší, přesněji definované hesla/pojmy. Slovník obsahuje 1018 hesel, v nichž jsou zahrnuty všechny podstatné přístupy, směry, koncepce i školy, které utvářely a utvářejí podobu současné literární teorie.

Slovník básnických knih

Online slovníky

Slovník básnických knih z roku 1990, napsaný Miroslavem Červenkou, Vladimírem Macurou, Zdeňkem Pešatem a Jaroslavem Medem, přináší více než 130 interpretačních hesel věnovaných významným dílům české poezie od obrození do roku 1945 (kniha je zpřístupněna v Edici E).

Slovník literární teorie

Online slovníky

Druhé, rozšířené vydání Slovníku literární teorie z roku 1984 (v redakci Štěpána Vlašína; kniha je zpřístupněna v Edici E).

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

Online slovníky

Slovníková příručka Slovník českých spisovatelů 19. a počátku 20. století z roku 1982 přináší 128 výkladových hesel, která svým výběrovým pojednáním spíše než na úplnost bibliografickou kladou důraz na základní věcnou charakteristiku a postižení významu popisovaných autorů na vývoj literatury. Zveřejněno v rámci Edice E.