Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Expresionismus jako umělecký i životní postoj. Dvacet expresionistických dramat z Čech a Moravy

Autor: MILAN TVRDÍK
Datum zveřejnění: 25. září 2023

Antologie Expresionistické drama z českých zemí je prvním svazkem nové ediční řady Drama. Jejím záměrem je (volně parafrázováno) zpřístupnění významných divadelních a rozhlasových her z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí české literatury. V případě prvního svazku se však nejedná pouze o českou literaturu, ale i druhou zemskou literaturu — literaturu německou. S napětím čekám, zda řada bude i nadále jako v tomto…

Na křižovatce mezi církevní slovanštinou, latinou a češtinou

Autor: JULIA VERKHOLANTSEV
Datum zveřejnění: 18. září 2023

Středověké Čechy na svém území zaznamenaly dvě epizody slovanské liturgie a hlaholského písemnictví: první v době přemyslovské, v 10. a 11. století, a druhou v době lucemburské, ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Kniha Václava Čermáka Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské pojednává o druhé epizodě. Podrobnosti vzniku prvních slovanských abeced, hlaholice a cyrilice, spolu s překlady…

Textologické kolokvium počtrnácté

Autor: LUCIE KOŘÍNKOVÁ
Datum zveřejnění: 11. září 2023

Dne 29. listopadu 2022 proběhlo na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR v pořadí čtrnácté Textologické kolokvium, jež každoročně organizují pracovníci Edičního a textologického oddělení ÚČL. V již tradičně přátelské a neformální pracovní atmosféře se na jedno odpoledne sešli badatelé a badatelky, které pojí zájem o textologickou a ediční problematiku, aby společně mj. vzpomněli nedožitých devadesátých narozenin význačné osobnosti oboru Miroslava…

Konference, nebo přátelské setkání nad chlebíčky?

Autor: DOMINIK MELICHAR
Datum zveřejnění: 04. září 2023

O konferenci Underground a Československo 1987–1988, 11. 10. 2022, Knihovna Václava Havla / Chvíli po desáté dopoledne 11. října 2022 pověsil rituálně František „Čuňas“ Stárek legendární klobouk Ivana M. Jirouse na věšák, čímž symbolicky zahájil už sedmý ročník konference „Underground a Československo“, letos zaměřenou na roky 1987–1988, kterou pořádající Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů věnují nejen fenoménu českého…

Kongres po čtvrt století

Autor: PAVEL ŠIDÁK
Datum zveřejnění: 28. srpna 2023

V týdnu od 27. června do 1. července 2022 se v Praze konal VI. kongres mezinárodní literárněvědné bohemistiky. Šlo o kongres v několika směrech výjimečný. V roce 2020, kdy se měl kongres konat (nakonec byl kvůli pandemii dvakrát odložen), uběhlo čtvrt století od uspořádání kongresu prvního, a šestý kongres měl být kvůli tomuto výročí do jisté míry jubilejní. Poněvadž se měl konat v době charakterizované bouřlivým vývojem ve světě (globalizační…