Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Od jezuitů k Fantomasovi a ještě dál

Autor: VERONIKA KOŠNAROVÁ
Datum zveřejnění: 22. dubna 2024

Italský bohemista a překladatel (do italštiny přeložil mj. díla Karla Čapka, Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Vítězslava Nezvala, Milana Kundery či Josefa Škvoreckého) Giuseppe Dierna (*1954) se české literatuře věnuje od osmdesátých let a v českém prostředí není rozhodně neznámou figurou; o to překvapivější je, že v knižní podobě se s jeho prací lze seznámit až nyní, díky výboru Od baroku k avantgardě a ještě dále, jenž průřezově představuje různá…

Mnohohlasé univerzum textů

Autor: NIKOLA MIZEROVÁ
Datum zveřejnění: 15. dubna 2024

Kompendium německé literatury českých zemí by si mělo najít cestu do komparatistických a bohemistických knihovniček, a to hned z několika důvodů. Zaprvé se jedná o vůbec první do češtiny přeložený ucelený výstup dlouhodobé badatelské činnosti k tématu německojazyčné literatury z českých zemí. Poprvé je touto formou českému čtenáři zpřístupněn — doposud převážně německojazyčný — výzkum Centra Kurta Krolopa (Univerzita Karlova) a Centra pro výzkum německé…

Mezi materialitou, intermedialitou a každodenností literárního pole: portrétní nápisy a básně v období humanismu

Autor: LUCIE STORCHOVÁ
Datum zveřejnění: 08. dubna 2024

Portréty předbělohorských intelektuálů představují v českém prostředí poměrně neobvyklý badatelský počin, protože Marta Vaculínová, Martina Šárovcová a Alena Nachtmannová v nich propojují perspektivu dějin umění, neolatinistiky a dějin odívání. Rovina výtvarného ztvárnění učeneckých portrétů, jíž se podrobně věnuje Šárovcová, je z hlediska strategií učenecké reprezentace jistě nejvýznamnější, kniha však přináší řadu podnětů i pro literární a intelektuální…

Na paměť Ivy Krejčové

Autor: MICHAL CHARYPAR
Datum zveřejnění: 01. dubna 2024

V srpnu nás opustila literární historička, členka Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Iva Krejčová (roz. Homolová, 17. 2. 1980 — 17. 8. 2023). Její odchod znamená nejen bolestnou ztrátu osobní pro její blízké, ale také významnou ztrátu profesní. Iva Krejčová. Foto: Michael Wögerbauer Vzhledem ke svému stále ještě mladému věku a ovšem též ke svým znalostem a ambicím totiž kolegyně Krejčová ztělesňovala vyzrálý talent, který měl své…

Rozloučení s Eduardem Burgetem

Autor: PETR ŠÁMAL  — MICHAL PŘIBÁŇ
Datum zveřejnění: 25. března 2024

Necelé tři týdny po svých jedenapadesátých narozeninách zcela nečekaně zemřel historik a literární lexikograf, zkušený redaktor a autor mnoha popularizačních rozhlasových pořadů Eduard Burget (20. května 1972 — 5. června 2023), kolega, kamarád a spoluautor řady týmových prací Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL). Odešel doslova uprostřed práce na nových autorských i kolektivních projektech, v jejichž rámci chtěl a měl uplatnit nejen svou…