Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Jubileum Karla Poláčka

Autor: JIŘÍ POLÁČEK
Datum zveřejnění: 17. října 2022

V úterý 22. března 2022 uplynulo sto třicet let od narození Karla Poláčka. Je obecně známo, že se narodil v Rychnově nad Kněžnou, s datem jeho skonu je to však složitější. Ve starší poláčkovské literatuře i v dřívějších spisovatelských slovnících se uvádělo, že údajně zemřel v Osvětimi 19. října 1944. Avšak podle pozdějších svědectví spoluvězňů skonal po přesunu do dalšího koncentračního tábora Dora u Buchenwaldu 21. či 22. ledna 1945 (v …

Konference R.U.R. 100 + 1 v divadle Archa

Autor: MAREK LOLLOK a ALEŠ MERENUS
Datum zveřejnění: 10. října 2022

V neděli dne 23. ledna 2022 se v pražském Divadle Archa uskutečnilo pracovní kolokvium věnované hře Karla Čapka R.U.R. Setkání uspořádané Českým centrem Mezinárodního PEN klubu ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., bylo součástí série vzpomínkových akcí ke stému výročí uvedení hry, odložených ovšem o rok kvůli koronavirové pandemii. K třídennímu programu patřily další tematicky laděné konference (jedna připravená Českou akademií science…

Slavistická diverzita, intersekcionalita a interdisciplinarita v New Orleansu

Autor: JOANNA DERDOWSKA
Datum zveřejnění: 03. října 2022

Za uplynulé dva pandemické roky jsme měli příležitost pozorovat, jak si akademická obec vypracovávala různé strategie pro pokračování ve vědecké práci navzdory mnoha omezením, která s sebou pandemie přináší. Organizátoři mnoha konferencí je (alespoň v prvním roce pandemie) rovnou zrušili nebo odložili na neurčito, jiné byly přesunuty do virtuálního prostředí. Některé organizační výbory se však po prvních měsících nejen adaptovaly na nové podmínky, ale zároveň měly dost optimismu, aby…

Způsoby vnímání obrazu a textu

Autor: MARKÉTA MAGIDOVÁ
Datum zveřejnění: 26. září 2022

Publikace Aleny Pomajzlové Vidět a/nebo číst analyzuje způsoby recepce uměleckých děl operujících na hranici obrazu a textu. S koláží Jiřího Koláře na titulní stránce knihy, kde si párek chřástalů povídá v rákosí podivným jazykem zobrazeným jako komiksové bubliny, v nichž namísto slov mluví fotografie soch Brancusiho a Picassa, vstupujeme do monografie rozkročené mezi kunsthistorický výzkum a teoretickou esej. Takových počinů se neobjevuje v českém prostředí…

Smyčkovo objevování dějin z pohledu literární historie

Autor: VERONIKA FAKTOROVÁ
Datum zveřejnění: 19. září 2022

Nová publikace Václava Smyčky je již na první pohled knihou, která svědčí o šíři a hloubce odborného zájmu autora i jeho heuristické svědomitosti. Zkoumaný materiál, zastoupený v prvé řadě historiografickými spisy sklonku 18. a počátku 19. století, dosud unikal pozornosti, a troufám si tvrdit, že i mezi odborníky bude jen málo těch, kteří by z většiny analyzovaných publikací znali více než jen jména autorů a názvy jejich děl. Týká…