Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Seznámení s cizím: transdisciplinárně, ale skrze známé gesto

Autor: LENKA VOJTÍŠKOVÁ
Datum zveřejnění: 21. srpna 2023

Kniha Teorie cizího — Koncepty alterity Wolfganga Müllera-Funka, 38. svazek Teoretické knihovny vydávané v Hostu, je pokusem o systematický výklad, srovnání a kritickou reflexi různých přístupů k myšlenkové figuře cizího v perspektivách filozofie, sociologie, literární vědy, psychoanalýzy a kulturních studií. V německém originále vyšla v roce 2016, její český překlad je pak její zkrácenou verzí (editoři českého překladu přikročili ke krácení…

Na okraji literární vědy

Autor: RADEK TOUŠ
Datum zveřejnění: 14. srpna 2023

Když před patnácti lety Dalibor Tureček recenzoval České příběhy (2007), donedávna poslední soubor studií Dobravy Moldanové, popsal autorčin profesní přístup slovy „schovávaná na vědu“, vyjmenoval řadu frapantních přešlapů, jichž se v publikaci dopustila, a zdůraznil mj. požadavek, ať „nepředstírá jiný žánr, než jaký skutečně tvoří“ (Tvar 2008/2). Pokud by tím měl na mysli pouze žánrové vymezení odborné publikace, mohlo by se zdát, že si autorka nepochvalnou recenzi vzala k …

Komunismus po komunismu

Autor: ANNE HULTSCH
Datum zveřejnění: 07. srpna 2023

Kniha, jejíž název v češtině znamená Postkomunistické způsoby psaní: Formy reprezentace komunismu v románech na počátku 21. století, je dizertační práce Aleny Heinritzové obhájená na Karl-Franzens-Universität ve Štýrském Hradci v roce 2019 a vydaná tiskem v revidované verzi v nakladatelství Universitätsverlag Winter v Heidelbergu v roce 2021. Jak název a podtitul napovídá, autorka se v knize zabývá romány napsanými po roce 2000,…

Opravdu jen česká literatura ve francouzských překladech(?)

Autor: SÁRA DVOŘÁKOVÁ
Datum zveřejnění: 31. července 2023

Moravská zemská knihovna v roce 2021 vydala další, po České literatuře v polských překladech (1989–2020) / Literatura czeska w tłumaczeniach polskich (1989–2020) v pořadí druhé pokračování bibliografických publikací české literatury v překladu. Tentokrát se zaměřila na překlad do francouzského jazyka: Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020) / La littérature tchèque et ses traductions en français (1989–2020). Jelikož jde o publikaci vzniklou v…

Z Wittenbergu do českých zemí. Příspěvek k dějinám vědění

Autor: JANA KOLÁŘOVÁ
Datum zveřejnění: 24. července 2023

Kniha Lucie Storchové Řád přírody, řád společnosti je druhou autorskou monografií neobyčejně všestranné a produktivní badatelky orientované především na rozmanité podoby kulturální a sociologické problematiky v raném novověku, zejména v období renesančního humanismu. Významným a metodologicky v českém kontextu průlomovým počinem byla již její první kniha Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (2011),…