Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Tři příspěvky k máchovskému bádání

Do mozaiky máchovských studií jsme v nedávné době přidali tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky).

„Ve skutečnosti jen velmi málo z toho, co dnes ‚víme‘ o Karlu Hynku Máchovi a jeho nejznámější básni, znamená jisté a nezpochybnitelné poznání. Mnoho si museli badatelé a vydavatelé v minulosti domýšlet, mnoho mohli pouze předpokládat,“ říká kolega Michal Charypar, mj. editor svazku Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky a autor monografie Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2018).

Digitální vědecká edice Máje online

Digitální vědecká edice Máje online

Veškeré verze textu Máje (včetně kompletního dochovaného rukopisu i dalších pramenů) nebo třeba databázi všech knižních vydání si lze nově prohlédnout v interaktivním rozhraní na webu Kritické hybridní edice (KHE).Množství textového i obrazového materiálu a jeho přehledné uspořádání ocení nejen badatelé, ale nabízí se i využití při výuce literatury a široké obci zájemců o tuto Máchovu báseň.

Oproti tištěnému vydání Máje v KHE z roku 2019, k němuž byla vědecká edice přiložena na CD, nabízí webová verze aktualizovaná data například v databázi knižních vydání včetně překladů.

Kritickou hybridní edici, jež přináší nově kriticky zpracovaná vydání textů novočeské literatury, připravují členové edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR a společně ji vydávají ÚČL, nakladatelství Akropolis a Památník národního písemnictví v Praze.

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky v České knižnici

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky (obálka)

Máchovy Básně vyšly již v prvním svazku edice Česká knižnice v roce 1997. Jeho prózy zde vycházejí podruhé. Oproti staršímu výboru se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou navržených nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Editorem svazku a jedním z autorů komentáře je Michal Charypar.

Bonusem pro badatele i zvídavé čtenáře je zveřejnění veškerých nově vypracovaných a při přípravě této edice užívaných diplomatických přepisů výchozích Máchových a máchovských pramenů na webu České knižnice.

Marek Přibil: Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)

Marek Přibil: Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)

Dosud posledním svazkem edice Varianty vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR je publikace Marka Přibila. Autor v ní prověřuje platnost faktů, jež stály u zrodu hypotéz o nedochovaných Máchových zápisnících, a zpřesňuje tak nejbližší kontext jeho jediného dnes známého Zápisníku i jeho pozici v souboru máchovských dokumentů.

více o knize

Tisková zpráva Tři příspěvky k máchovskému bádání