Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

E-studovna

Česká literární bibliografie

Bibliografické databáze

Jednotné vyhledávání v bibliografických databázích výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (discovery systém VuFind). V současnosti jsou takto prohledávány bibliografie české literární vědy (od roku 1945) a bibliografie literárního exilu a samizdatu. Z Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 je do vyhledávání aktuálně zahrnuta pouze dílčí část záznamů.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Bibliografické databáze

Denně aktualizovaný soubor bibliografických databází se záznamy o české literatuře, literární publicistice a literární vědě z období po roce 1945. Obsahuje přes 500 000 anotovaných záznamů.

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Bibliografické databáze

Retrospektivní bibliografie pokrývá období let 1770–1945 a obsahuje více než 1,6 mil. záznamů. Je přístupná v podobě digitalizované lístkové kartotéky v systému RETROBI, který umožňuje mj. fulltextové vyhledávání v OCR přepisech jednotlivých lístků.

Bibliografie českého literárního samizdatu

Bibliografické databáze

Bibliografie obsahuje záznamy otisků beletrie a článků o literatuře ze samizdatových periodik. Vzniká od roku 2016 a obsahuje více než 10 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografické databáze

Bibliografie podchycuje českou beletrii a články o české literatuře publikované v online časopisech a na literárních, kulturních či zpravodajských serverech. Vzniká od roku 2017 v rámci projektu Český literární internet. Obsahuje více než 15 000 záznamů.

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Bibliografické databáze

Bibliografie připravená Františkem Knoppem podchycuje reflexi české literatury a literárního dění v periodikách a knižní produkci vydaných v exilu mezi lety 1948–1989. Knižně vyšla roku 1996 pod názvem Česká literatura v exilu 1948–1989. Databáze je průběžně aktualizována.

Databáze excerpovaných časopisů

Bibliografické databáze

Pomocná databáze časopisů excerpovaných pro jednotlivé bibliografické databáze České literární bibliografie.