Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Jan Neruda v průsečíku pohledů

Autor: RICHARD ZMĚLÍK
Datum zveřejnění: 04. prosince 2023

V pořadí již čtrnáctou antologii zaměřenou na dobovou reflexi především českých nejen literárních osobností a jejich děl vydal v roce 2019 Institut pro studium literatury pod názvem Čtení o Janu Nerudovi. Utváření obrazu. Jejím redaktorem je zkušený editor Jakub Říha, pracovník jmenovaného institutu a Ústavu pro českou literaturu. Podobně jako v předchozích edicích tohoto typu i zde bylo cílem představit historicky i názorově pestrý a zajímavý…

Nakladatel a zprostředkovatel Ignác Leopold Kober

Autor: KARSTEN RINAS
Datum zveřejnění: 27. listopadu 2023

V polovině 19. století sehrál při vytváření české jazykové kultury významnou roli nakladatel Ignác Leopold Kober. Vydával soudobé české spisovatele, ale také Riegrův slovník naučný, což mu vyneslo pověst „českého Brockhause“. Jeho zásluhy byly v české literární vědě již opakovaně reflektovány, například Arne Novákem (1928/1936). Rovněž Zuzana Urválková se ve své studii Tajemství úspěchu zabývá významem Kobrova nakladatelského podniku pro rozvoj literatury a knižní kultury…

O poetice kompozice: klasifikace a problém hodnocení

Autor: MICHAL CHARYPAR
Datum zveřejnění: 20. listopadu 2023

V úvodní poznámce k jedné ze svých nejnovějších knih o české narativní próze František Všetička uvádí: „mou utkvělou snahou je dokončit panoramatický obraz české prózy 20. století. Snad zbývající čtyři dekády dostanou jednou reálnou podobu“ (s. 7). Kniha Rázovité refugium tím vstupuje do řady dříve vydaných autorových publikací, jež zpracovávají obdobným způsobem poetiku kompozice české prózy vždy po dekádách od nultých do padesátých let 20. století: Ariadnino arkanum …

Ani peklo, ani nebe

Autor: HANA ŠMAHELOVÁ
Datum zveřejnění: 13. listopadu 2023

Titul knihy Lubomíra Sůvy oznamuje, že České nebe leží v pekle. Podtitul Srov­nání pohádek Boženy Němcové s pohádkami bratří Grimmů sice ulamuje této znepokojivé informaci hrot, překvapení a zvědavost však nikterak neoslabuje. Naopak, neboť jak čtenář brzy zjistí, ani toto vymezení hlavního tématu knihy není tak docela přesné, a hlavně nezahrnuje jiné důležité aspekty, které nad deklarovaným komparativním přístupem postupně získávají převahu. Naznačuje to už samotné…

Dvakrát Jiří Mahen

Autor: JIŘÍ POLÁČEK
Datum zveřejnění: 06. listopadu 2023

V roce 2022 uplynulo třicet let od vzniku brněnského Mahenova památníku, který se nachází v někdejší vile Jiřího Mahena (v roce 1993 zde byla založena Společnost Jiřího Mahena, jež tu má dodnes sídlo). Jeho součástí je i Mahenova pracovna s bohatou knihovnou. Nedávno byla nově uspořádána, a tak se k sobě dostaly též knihy, které Mahen dostával od jejich autorů s různými dedikacemi. Zčásti šlo o jeho přátele, namnoze známé osobnosti české literatury, ale…