Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Klíma už má své čtenáře. Čtení o Ladislavu Klímovi

Autor: JOANNA GOSZCZYŃSKA
Datum zveřejnění: 24. června 2024

Především bych ráda vyjádřila uznání iniciátorům edice Čtení o…, kterou vydává Institut pro studium literatury a která je nesmírně užitečná, zaplňuje mezery v odborné literatuře a přináší jak texty známé, ale důležité, někdy až průlomové ve vnímání tvůrčích osobností, formující linii recepce jejich díla, tak texty málo známé, obtížně dostupné a někdy vůbec nepublikované. Jedná se o edici, kterou ocení snad každý badatel české literatury, zejména ze zahraničních…

(De)konstrukce iluzí: k hranicím máchovské textologie

Autor: MICHAL CHARYPAR
Datum zveřejnění: 17. června 2024

Opožděná první kniha Marka Přibila Iluze konstrukcí, která vyšla s vročením 2021 (reálně v květnu 2023), je už třináctým svazkem specializované ediční řady Varianty, vydávané Oddělením edičním a textologickým Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se blíže neznámými hypotetickými prameny z okruhu Máchova Zápisníku (nikoli Zápisníkem samotným), jež editoři obvykle traktují jako nedochované, a pohybuje se tak, obrazně řečeno, v „hraničním pásmu“…

Obhájené dizertace 2023

Autor: VENDULA TRNKOVÁ
Datum zveřejnění: 10. června 2024

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie biblio.ucl.cas.cz. ARNDT, Tereza: Sémiotika…

Velkoformátová konference ke studiu lyriky v Oslu

Autor: JULIE KOBLÍŽKOVÁ WITTLICHOVÁ, JAN MUSIL, JAKUB VANĚK
Datum zveřejnění: 03. června 2024

Ve dnech 6.–8. června 2023 proběhla v norském Oslu čtvrtá bienální konference pořádaná asociací International Network for the Study of Lyric (INSL), tentokrát ve spolupráci s The Oslo Poetry Research Group Univerzity v Oslu, která celou událost také hostila. INSL si klade za cíl „podněcovat a podporovat mezioborové studium poezie, lyriky a verše v různých jazycích, formách, médiích a funkcích“, sloužit jako platforma pro výměnu poznatků, informovat o…

Popkulturní kolokvium k dílu Julese Verna

Autor: MICHAL JAREŠ, PAVEL ŠIDÁK
Datum zveřejnění: 27. května 2024

Dne 26. května 2023 proběhlo vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Dílo Julese Verna v kontextu československé popkultury, jež spolupořádaly Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, Ústav věd o umění a kultuře FF JČU a Ústav pro českou literaturu AV, v jehož prostorách se kolokvium též konalo. Kolokvium navazuje na loňské rokování nad dílem Karla Maye (opět v kontextu československé popkultury); na příští rok pořadatelé…