Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Stipendium pro ukrajinské bohemistky/bohemisty

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR vyhlašuje možnost podávat návrhy na zapojení výzkumných pracovnic a pracovníků z Ukrajiny do programu „Researchers at Risk Fellowship“, a to na pozicích doktorand/ka (Ph.D. student/ka), postdoktorand/ka a vědecká pracovnice / vědecký pracovník s dobou trvání stáže do 31. 12. 2023.

Researchers at Risk Fellowship

Uchazečka či uchazeč musí být občankou/občanem Ukrajiny a nesmí mít dvojí občanství, které by umožňovalo přístup do bezpečné země pobytu, v době podání žádosti nesmí pobývat mimo Ukrajinu déle než jeden rok a musí mít vzdělání odpovídající výzkumnému profilu ÚČL AV ČR.

Úplné podmínky pro podání návrhů

Platové zařazení se bude odvíjet od platného mzdového předpisu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Návrh sepsaný v českém či anglickém jazyce musí obsahovat stručný vědecký životopis (max. 3600 znaků vč. mezer) a badatelské zaměření (max. 1800 znaků).

Návrhy zasílejte elektronicky na adresu vědeckého tajemníka ÚČL (korinek@ucl.cas.cz) nejpozději do 30. 4. 2022.

— více informací o stipendiu (česky, English)