Research interests

Literary theory (questions of its historical development and systematic description); mediality of literature and media theory; semiotics; cultural criticism; AI (in the literary and humanities context); modern Czech literature

Education

2011 Ph.D., Faculty of Arts at Charles University in Prague: History of Czech Literature and Literary Criticism
2005 Ph.D. fellowship at Universität Konstanz
2002 Mgr. (M.A. equivalent), aculty of Arts at Charles University in Prague: English and Czech Studies
2001 M.A. scholarship at New Orleans University

Employment

2019-2020 Visiting Scholar at New York University (USA)
since 2012 Researcher in Department of Theory, ICL ASCR
since 2015 editor of Czech Literature, academic journal
since 2016 Associate Professor at College of Creative Communication
2015 Deputy Head of Department of Foreign Languages of Literary Academy
since 2012 Research Professor at New York University in Prague
2011 Visiting Assistant Professor, Department of Slavic Languages at Brown University

Membership

since 2015 Editorial Board of Czech Literature journal

Awards

2020 nomination of The Emerging Contours of the Medium: Literature and Mediality for the Magnesia Litera award and the Czech Literary Fund Foundation award
2012 nomination of Dictionary of Modern Literary Theory for The Book of the Year by Lidove noviny, daily news

Selected bibliography (ASEP)

Books

Müller, R. et al. 2024. The Emerging Contours of the Medium Literature and Mediality. Bloomsbury Academic – Institute of Czech Literature of the CAS, Prague.

Müller, R. et al. 2020. Za obrysy média. Literatura a medialita. Karolinum – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Müller, R. – Šidák, P. – Matonoha, J. – Lukavec, J. 2012. Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Academia, Praha.

Book chapters

Müller, R. – Chudý, T. 2023. Intermediality, Semiotics and Media Theory. In: Bruhn, J. – López-Varela, A. – de Paiva Vieira, M. (eds.), The Palgrave Handbook of Intermediality. Cham, Palgrave Macmillan, 253-284. DOI: 10.1007/978-3-030-91263-5_18-1

Müller, R. 2021. The emerging contours of the literary medium: Initial enquiry. In: Pavlů, D. (ed.), Kreativní strategie - Strategie kreativity. Změny ve světě marketingových komunikací po nástupu internetu. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 92-105.

Müller, R. 2021. Kafka's Lesson. In: Koblížek, T. – Koťátko, P. (eds.), Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha, Filosofia, 311-335.

Müller, R. 2020. Úvodem. Genealogie konceptu média a literární věda. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 11-26.

Müller, R. 2020. Gesto a jeho (proto)mediální prahy. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 213-258.

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Reflexe mediality v Pražské škole. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 91-116.

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Müller, R. 2020. Otevřenost. Informační (kybernetický) moment v literární vědě a české experimentální poezii 60. let. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 259-335.

Müller, R. 2020. Poetika - sémiosféra - médium. Rozcestí Lotmanovy kulturní sémiotiky. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 449-500.

Müller, R. 2016. "Wenn Du willst, drehe ich die Zeit zurück": Úvaha nad časem Kafkova slovesného umění. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 235-252.

Müller, R. – Šidák, P. 2014. Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 155-169.

Müller, R. 2014. Ti, kteří milují umění jako Anna Grigorjevna, aneb kritika „estetické obhajoby umění“ v kontextu kulturního materialismu. In: Hrabal, J. (ed.), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 9-25.

Müller, R. 2014. Obměny kultur, ohyby materiality : k myšlení kulturního materialismu a nového historismu. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 17-108.

Müller, R. – Šebek, J. 2014. Úvodem. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 7-16.

Müller, R. 2014. K Raymondu Williamsovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 155-161.

Müller, R. 2014. Ke Stephenu Greenblattovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 292-301.

Müller, R. 2014. Ke Catherine Gallagher(ové). In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 331-338.

Müller, R. 2014. K Johnu Guillorymu. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 454-461.

Müller, R. 2014. K Peteru Stallybrassovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 523-530.

Articles

Müller, R. 2023. Naše profesionální deformace a problém kritiky. Ke Guilloryho úvaze o situaci literární vědy. Česká literatura 71(1), 52-61.

Müller, R. 2022. Slovanské literárněvědné a slavistické časopisy v diskuzi. Česká literatura 70(2), 228-232.

Jaluška, M. – Müller, R. 2021. Tříštění těla. Středověká inkoherence Kafkova rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria 24(2), 69-99. DOI: 10.5817/BL2021-2-4

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost 81(1), 3-30.

Müller, R. 2020. Gesto a nezáměrnost “Sester Vaneových” (1951). Svět literatury 30(61), 94-105. DOI: 10.14712/23366729.2020.1.7

Müller, R. 2020. Informační moment v literární teorii a české experimentální poezii 60. let. Slovo a smysl 17(33), 100-127. DOI: 10.14712/23366680.2020.1.5

Müller, R. 2018. Parazit, šum a interference jako metafory neurčenosti smyslu v díle Jurije Lotmana a Michela Serresa. Litikon 3(2), 119-136.

Müller, R. 2018. “Mediality”. Some Fundamental Questions on the Theory and History of Media. Dějiny - teorie - kritika 15(1), 49-68.

Müller, R. 2018. Souběžná míjení. Marxismus a zlom v pojetí literární „struktury”. Česká literatura 66(2), 153-181.

Chartier, R. – Wögerbauer, M. – Müller, R. 2017. Tři textové kultury: s Rogerem Chartierem o rukopisech, knihách a digitálních médiích. Česká literatura 65(5), 727-742.

Müller, R. 2017. Distance, iluze, prokletí zisku: problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie. Svět literatury 27(56), 22-54.

Müller, R. – Koten, J. – Fonioková, Z. (eds.) 2016. 3 pro 3. Pulsy 3(5), 6-10.

Müller, R. 2015. Binarita; opozice: dva základní analytické koncepty strukturalistického myšlení. Svět literatury 25(51), 146-155.

Müller, R. 2012. Historie v uvozovkách: Pár poznámek k myšlení Marjorie Garberové. Česká literatura 60(2), 225-234.

Editions

Müller, R. – Šebek, J. (eds.) 2014. Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Academia, Praha.