Badatelské zaměření

Literární teorie (otázky jejích vývojových souvislostí a systematického popisu); medialita literatury a mediální teorie; sémiotika; kulturní kritika; vývoj umělé inteligence (v literárním a humanitněvědném kontextu); česká moderní literatura

Studium

2011 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Dějiny české literatury a literární věda
2005 doktorské stipendium na Universität Konstanz
2002 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: anglistika a amerikanistika, český jazyk a literatura
2001 magisterská stáž na New Orleans University (USA)

Zaměstnání

2019-2020 Visiting Scholar na katedře anglistiky New York University (USA)
od 2012 výzkumný pracovník Oddělení teorie ÚČL AVČR
od 2015 redaktor časopisu Česká literatura
od 2016 univerzitní pedagog na Vysoké škole kreativní komunikace
2015 zástupce vedoucí Katedry cizích jazyků Literární akademie
od 2012 vyučující na New York University in Prague
2011 Visiting Assistant Professor na Ústavu slovanských jazyků Brown University (USA)

Akademické funkce

od 2015 Redakční kruh časopisu Česká literatura

Ocenění

2020 nominace Za obrysy média. Literatura a medialita na cenu Magnesia Litera i cenu Nadace Český literární fond
2012 nominace Slovníku novější literární teorie na Knihu roku Lidových novin

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Müller, R. et al. 2024. The Emerging Contours of the Medium Literature and Mediality. Bloomsbury Academic – Institute of Czech Literature of the CAS, Prague.

Müller, R. et al. 2020. Za obrysy média. Literatura a medialita. Karolinum – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Müller, R. – Šidák, P. – Matonoha, J. – Lukavec, J. 2012. Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Müller, R. – Chudý, T. 2023. Intermediality, Semiotics and Media Theory. In: Bruhn, J. – López-Varela, A. – de Paiva Vieira, M. (eds.), The Palgrave Handbook of Intermediality. Cham, Palgrave Macmillan, 253-284. DOI: 10.1007/978-3-030-91263-5_18-1

Müller, R. 2021. The emerging contours of the literary medium: Initial enquiry. In: Pavlů, D. (ed.), Kreativní strategie - Strategie kreativity. Změny ve světě marketingových komunikací po nástupu internetu. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 92-105.

Müller, R. 2021. Kafka's Lesson. In: Koblížek, T. – Koťátko, P. (eds.), Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World. Praha, Filosofia, 311-335.

Müller, R. 2020. Úvodem. Genealogie konceptu média a literární věda. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 11-26.

Müller, R. 2020. Gesto a jeho (proto)mediální prahy. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 213-258.

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Reflexe mediality v Pražské škole. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 91-116.

Müller, R. et al. 2020. Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 567-584.

Müller, R. 2020. Otevřenost. Informační (kybernetický) moment v literární vědě a české experimentální poezii 60. let. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 259-335.

Müller, R. 2020. Poetika - sémiosféra - médium. Rozcestí Lotmanovy kulturní sémiotiky. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 449-500.

Müller, R. 2016. "Wenn Du willst, drehe ich die Zeit zurück": Úvaha nad časem Kafkova slovesného umění. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 235-252.

Müller, R. – Šidák, P. 2014. Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 155-169.

Müller, R. 2014. Ti, kteří milují umění jako Anna Grigorjevna, aneb kritika „estetické obhajoby umění“ v kontextu kulturního materialismu. In: Hrabal, J. (ed.), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 9-25.

Müller, R. 2014. Obměny kultur, ohyby materiality : k myšlení kulturního materialismu a nového historismu. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 17-108.

Müller, R. – Šebek, J. 2014. Úvodem. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 7-16.

Müller, R. 2014. K Raymondu Williamsovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 155-161.

Müller, R. 2014. Ke Stephenu Greenblattovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 292-301.

Müller, R. 2014. Ke Catherine Gallagher(ové). In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 331-338.

Müller, R. 2014. K Johnu Guillorymu. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 454-461.

Müller, R. 2014. K Peteru Stallybrassovi. In: Müller, R. – Šebek, J. (eds.), Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia, 523-530.

Články

Müller, R. 2023. Naše profesionální deformace a problém kritiky. Ke Guilloryho úvaze o situaci literární vědy. Česká literatura 71(1), 52-61.

Müller, R. 2022. Slovanské literárněvědné a slavistické časopisy v diskuzi. Česká literatura 70(2), 228-232.

Jaluška, M. – Müller, R. 2021. Tříštění těla. Středověká inkoherence Kafkova rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria 24(2), 69-99. DOI: 10.5817/BL2021-2-4

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost 81(1), 3-30.

Müller, R. 2020. Gesto a nezáměrnost “Sester Vaneových” (1951). Svět literatury 30(61), 94-105. DOI: 10.14712/23366729.2020.1.7

Müller, R. 2020. Informační moment v literární teorii a české experimentální poezii 60. let. Slovo a smysl 17(33), 100-127. DOI: 10.14712/23366680.2020.1.5

Müller, R. 2018. Parazit, šum a interference jako metafory neurčenosti smyslu v díle Jurije Lotmana a Michela Serresa. Litikon 3(2), 119-136.

Müller, R. 2018. “Mediality”. Some Fundamental Questions on the Theory and History of Media. Dějiny - teorie - kritika 15(1), 49-68.

Müller, R. 2018. Souběžná míjení. Marxismus a zlom v pojetí literární „struktury”. Česká literatura 66(2), 153-181.

Chartier, R. – Wögerbauer, M. – Müller, R. 2017. Tři textové kultury: s Rogerem Chartierem o rukopisech, knihách a digitálních médiích. Česká literatura 65(5), 727-742.

Müller, R. 2017. Distance, iluze, prokletí zisku: problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie. Svět literatury 27(56), 22-54.

Müller, R. – Koten, J. – Fonioková, Z. (eds.) 2016. 3 pro 3. Pulsy 3(5), 6-10.

Müller, R. 2015. Binarita; opozice: dva základní analytické koncepty strukturalistického myšlení. Svět literatury 25(51), 146-155.

Müller, R. 2012. Historie v uvozovkách: Pár poznámek k myšlení Marjorie Garberové. Česká literatura 60(2), 225-234.

Ediční práce

Müller, R. – Šebek, J. (eds.) 2014. Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Academia, Praha.