Education

2020-2008 PhD-Studies, University Salzburg, Austria
2007-2001 Slavonic, German and English Studies, Ruhr-University Bochum, Germany
1999-1993 German and Russian Studies, PdF MU, Brno

Employment

since 2017 Institute of Czech Literature, CAS
2017-2013 Senior Scientist, University Salzburg, Austria
2013-2007 Postgraduate Student, University Salzburg, Austria
2007-2005 Lecturer for Czech Language, Ruhr-University Bochum, Germany
2007-2004 Editor, Mendel Verlag, Witten, Germany

Selected bibliography (ASEP)

Books

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Brunová, M. 2022. Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils. ibidem, Stuttgart.

Brunová, M. et al. 2020. Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha.

Book chapters

Brunová, M. 2021. The Black Tree’s Memory (Černá paměť stromu). Lumír Čivrný. In: Hiemer, E. – Holý, J. – Firlej, A. – Nichtburgerová, H. (eds.), Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 177-187. DOI: 10.1515/9783110671056

Brunová, M. 2020. Tvorba spisovatele Karla Hanse Strobla v období protektorátu. In: Brunová, M. – Antošíková, L. (eds.), Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Praha, Academia, 153-163.

Articles

Balík, Š. et al. 2023. Inspirativní setkání s Jiřím Holým. Slovo a smysl 20(42), 133-148.

Brunová, M. 2022. (Un)familiar Jewishness in the Work of Jiří Weil. Slovo a smysl 19(39), 198-209. DOI: 10.14712/23366680.2022.1.14

Balík, S. et al. 2021. Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a smysl 18(37), 117-134.

Proceedings

Brunová, M. 2019. (Ne)známé osudy Jiřího Weila. 30. léta a jeho pobyt v SSSR. In: Hamáčková, V. (ed.), Židé v Čechách. Praha, Židovské muzeum v Praze, 166-174.

Brunová, M. 2019. Spojnice kultur? Role zprostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích. In: Hrabal, J. (ed.), Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 107-109.