Studium

2020-2008 Doktorské studium Universität Salzburg, Rakousko
2007-2001 Slavistika, germanistika, anglistika, Ruhr-Universität Bochum, Německo
1999-1993 Německý a ruský jazyk, PdF MU, Brno

Zaměstnání

since 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR
2017-2013 Odborná asistentka, Universität Salzburg, Rakousko
2013-2007 Doktorandka, Universität Salzburg, Rakousko
2007-2005 Lektorka pro český jazyk, Ruhr-Universität Bochum, Německo
2007-2004 Redakční zaměstnankyně, Mendel Verlag, Witten, Německo

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Brunová, M. 2022. Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils. ibidem, Stuttgart.

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Brunová, M. et al. 2020. Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Brunová, M. 2021. The Black Tree’s Memory (Černá paměť stromu). Lumír Čivrný. In: Hiemer, E. – Holý, J. – Firlej, A. – Nichtburgerová, H. (eds.), Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 177-187. DOI: 10.1515/9783110671056

Brunová, M. 2020. Tvorba spisovatele Karla Hanse Strobla v období protektorátu. In: Brunová, M. – Antošíková, L. (eds.), Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Praha, Academia, 153-163.

Články

Balík, Š. et al. 2023. Inspirativní setkání s Jiřím Holým. Slovo a smysl 20(42), 133-148.

Brunová, M. 2022. (Un)familiar Jewishness in the Work of Jiří Weil. Slovo a smysl 19(39), 198-209. DOI: 10.14712/23366680.2022.1.14

Balík, S. et al. 2021. Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a smysl 18(37), 117-134.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Brunová, M. 2019. (Ne)známé osudy Jiřího Weila. 30. léta a jeho pobyt v SSSR. In: Hamáčková, V. (ed.), Židé v Čechách. Praha, Židovské muzeum v Praze, 166-174.

Brunová, M. 2019. Spojnice kultur? Role zprostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích. In: Hrabal, J. (ed.), Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 107-109.