Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích

Magdaléna Jacková, Jan Linka (ed.)

Specification
Authors Magdaléna Jacková
Editors Jan Linka
Title Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích
Publisher Scriptorium
Co-Publisher Ústav pro českou literaturu AV ČR
Year of publication 2021
Page count 528
ISBN 978-80-7658-017-6