Research interests

Czech drama-play of the 20th century; expressionist theater and drama; avant-garde theater and drama; surrealist theater and drama; action art; performativity.

Education

2007-2010 Theatre studies, FF MU, Brno
2013–2014 Theatre studies, FF MU, Brno
2015–2017 Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien
2014 - 2021 Theatre studies, KDS FF MU, Brno

Employment

2019 Institute of Czech Literature of the CAS, v. v. i.
2015-2016 Institut of Czech studies, Silesian University, Opava

Selected bibliography (ASEP)

Articles

Kubart, T. 2024. “Lámu kruh.” K ukotvování hodnotové orientace Otokara Fischera skrze jeho dramatickou tvorbu. Slovenské divadlo 72(1), 37-57. DOI: 10.31577/sd-2024-0004

Kubart, T. 2023. Pozice mlčícího umělce. Případ Rudolfa Schwarzkoglera. ArteActa 6(9), 1-31.

Kubart, T. 2022. Günter Brus. A walk through totality. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 25(2), 15-40. DOI: 10.5817/TY2022-2-2

Kubart, T. 2021. “Děti, děti, z toho kouká buď blázinec, nebo vězení.” Vídeňský akcionismus jako reakce na válečné, osobní i společenské trauma. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 27(1), 231-349. DOI: 10.14712/24647055.2023.12

Kubart, T. 2019. Longen, Emil Artur. C. k. polní maršálek. Fraška o čtyřech jednáních. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 59-65.

Editions

Kubart, T. – Lollok, M. – Šotkovská, J. (eds.) 2023. České surrealistické drama. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Other scholarly activities

He collaborated on the project "Methodological Problems of Theater Culture Research" at KDS FF MU, curated the exhibitions of B. Chlastáková (Vztah, Pragovka, 2018), Jan Steklík (Stehlík, Dům umění města Brna, 2018) and the Salon of Czech and Slovak Scenography (2018).