(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze srdečně zvou na mezinárodní konferenci „(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000“ / (Ne)sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v německé a rakouské literatuře po roce 2000.   … Pokračování textu (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000